Čeleď: Asteraceae Bercht. et J. Presl – hvězdnicovité

Calyptocarpus wendlandii

Rozšíření: Středoamerický druh s areálem sahajícím od jihomexického státu Chiapas přes Guatemalu až do Kostariky.

Ekologie: Roste na mokrých travnatých stanovištích a pastvinách, na březích vodních toků a v mokřinách, v křovinaté vegetaci, ale i na stanovištích dotčených lidskou činností, na polích a kávovníkových plantážích, v nadmořských výškách zhruba od 100 až do 1600(–2000) m.

Calyptocarpus wendlandii

Popis: Vytrvalá bylina s lodyhou vystoupavou, až 35 cm dlouhou, chlupatou. Listy jsou řapíkaté, vejčité až široce vejčité, 2,5–5(–6,5) cm dlouhé a 1,3–3,5 cm široké, na bázi zaokrouhlené až klínovité, po okraji vroubkovaně pilovité, na vrcholu špičaté. Úbory jsou přisedlé nebo vyrůstají na stopce až 4 cm dlouhé, chlupaté; zákrov je 7–12,5 mm dlouhý, zákrovní listeny jsou eliptické až vejčité, špičaté až zašpičatělé, chlupaté, jazykovitých květů je 3–5(–9), jejich trubka je až 2 mm dlouhá, ligula je obvejčitá, 3–6 mm dlouhá, žlutá, trubkovitých květů je 6–15(–20), koruna je 4–5 mm dlouhá, žlutá. Plodem je nažka, 5–7 mm dlouhá, se 2 osinami 3–5 mm dlouhými, horizontálně odstálými či až zahnutými, z většiny lysými.

Záměny: Velmi podobným druhem, který se vyskytuje spíše v centrální a severovýchodní části Mexika a na jihu USA, je Calyptocarpus vialis. Tento druh má o něco málo menší listy, zřetelně kratší zákrovy, jazykovitých květů může mít více než 5(–9). Zásadnější rozdíl je však možné najít především na plodech, nažky C. vialis jsou totiž jen 3–4,5 mm dlouhé a osiny pouze 1–2,3 mm dlouhé, rovné nebo jen mírně rozestálé, navíc drobně chlupaté. Možno poznamenat, že část starší literatury oba taxony spojovala do druhu jediného.

Poznámka: Rod Calyptocarpus v současnosti čítá jen tři druhy (POWO 2019), kromě výše vzpomenutých dvou druhů ze Severní a Střední Ameriky, je to ještě jihoamerický druh Calyptocarpus brasiliensis.

Calyptocarpus wendlandii
Calyptocarpus wendlandii

Fotografovala Věra Svobodová, dne 31. 10. 2019 (Mexiko, stát Chiapas, Yaxchilán).