Syn.: Camelina sativa (L.) Crantz var. hirsuta Boiss., Camelina sativa auct. ital., Camelina sylvestris Wallr. var. mediterranea Pau, Camelina albiflora Kotschy
Čeľaď: Brassicaceae Burnett – brukvovité / kapustovité
Camelina rumelica
Rozšírenie: Balkánsko-euroázijský druh pôvodný v juhozápadnej a strednej Ázii, v juhovýchodnej Európe a v juhovýchodnej časti strednej Európy. V iných častiach Európy len zavlečený alebo naturalizovaný.
V ČR nepôvodný, zavliekaný dovozom obilia z juhovýchodnej Európy (napr. pri Frýdlante, Turnove, Trutnove a Ivančicích). Na Slovensku sú za pôvodný výskyt považované lokality v okolí Hurbanova a Štúrova (Belianske kopce, Kováčovské kopce), zavlečený bol aj pri Borskom Mikuláši, v Bratislave, v Štiavnických vrchoch a v Čiernej nad Tisou. Slovenskom prechádza severozápadná hranica areálu.
Ekológia: Rastie v nížinách a pahorkatinách na skalnatých stráňach a ako burina na okrajoch polí a ciest, v koľajiskách železničných staníc, rumoviskách a obilných skládkach.
Camelina rumelica
Opis: Dvojročná (ozimná) bylina vysoká 20–100 cm. Byľ v dolnej časti husto pokrytá 2,5–3,5 mm dlhými jednoduchými chlpmi, v hornej časti zvyčajne holá a rozkonárená. Prízemné listy v ružici, obrátene kopijovité, v čase kvitnutia väčšinou nezoschnuté, byľové podlhovasto kopijovité alebo obrátene kopijovité, sediace. Súkvetím je riedky strapec, kvety stopkaté, štvorpočetné. Kališné lístky vajcovito kopijovité, 3–4,5 mm dlhé, korunné lupienky 5,5–9 mm dlhé, bledožlté, po odkvitnutí belavé. Šešuľky hruškovité 5,5–8 × 3,5–5 mm veľké, semená asi 1,5 mm dlhé, žltohnedé. Kvitne od mája do začiatku júna.
Zámeny: Ostatné druhy ľaničníkov majú chlpy na byli najviac 2,5 mm dlhé a korunné lupienky do 5,5 mm dlhé.
Ohrozenie a ochrana: Na lokalitách považovaných za pôvodné je druh ohrozený predovšetkým deštrukciou biotopu (rekultivácie, zalesnenie, premena na stavebné pozemky) a sekundárnou sukcesiou, na niektorých lokalitách už nebol v poslednom období potvrdený (napr. Belianske kopce). Vyžaduje otvorené plochy bez vegetácie, preto sa ako manažmentové opatrenie doporučuje narúšanie zapojeného vegetačného krytu. Dá sa ľahko pestovať v kultúre, semená majú vysokú klíčivosť (viac ako 90 %).
Na Slovensku patrí medzi kriticky ohrozené (CR) a zákonom chránené druhy.
Camelina rumelicaCamelina rumelica
Camelina rumelicaCamelina rumelica
Foto: v máji 2008 (Slovensko, Bajtava).