Syn.: Myagrum sativum L., Camelina sativa var. glabrata DC., Camelina dentata Fr., Camelina glabrata (DC.) Fritsch, Camelina sativa subsp. glabrata (DC.) N. W. Zinger, Camelina pilosa Zinger.
České mená: lnice obecná (Presl 1819, Opiz 1852, Sloboda 1852), lnička setá (Čelakovský 1879, Polívka 1912, Dostál 1950, Dostál 1989, Kubát 2002)
Slovenské mená: lnice potravní (Reuss 1853), ľaničník siaty (Dostál 1950, Marhold et Hindák 1998)
Čeľaď: Brassicaceae Burnett – brukvovité / kapustovité
Camelina sativa
Rozšírenie: Európa (okrem niektorých oblastí južnej Európy), Malá Ázia, Kaukaz, Sibír a Čína. V kultúre už od minulého storočia pestovaná i v severnej Afrike, sekundárne zavlečená do Severnej i Južnej Ameriky (Argentina, Uruguay). V ČR i na Slovensku rástla roztratene v nížinách a pahorkatinách, zriedkavejšie i v podhorských oblastiach.
Ekológia: Synantrópna rastlina, rástla na poliach a úhoroch ako burina obilnín a ľanu. Kvitne od mája do júna.
Opis: Jednoročná alebo dvojročná (ozimná) bylina. Byľ rozkonárená alebo jednoduchá, 30–100 cm vysoká, holá alebo riedko chlpatá. Listy sediace, šípovitou bázou objímavé, uškaté, kopijovité až úzko podlhovasté, celistvookrajové alebo oddialene zúbkaté. Strapec hustý a predĺžený, 7–35 cm dlhý. Kališné lístky 2,5–3,2 mm dlhé, korunné lupienky 4–5 mm dlhé, žlté až svetložlté. Šešuľky úzko až široko obrátene vajcovité alebo hruškovité, nesploštené, 6–10 × 3,5–5 mm veľké. Stopky plodov priamo odstávajúce, často mierne oblúkovito ohnuté, chlopne zrelých plodov tvrdé, veľmi vypuklé, so strednou žilou zväčša po celej dĺžke viditeľnou, sieťovitá žilnatina zvyčajne dobre vyvinutá. Semená 1,5–2 mm dlhé, červenkasté až červenkastožlté.
Ohrozenie a ochrana: Druh výrazne ustúpil po intenzifikácii poľnohospodárstva. Na Slovensku považovaný za kriticky ohrozený druh (CR); v Červenom zozname ČR (2012) je uvedený ako nezvestný (A2), no v posledných rokoch sa opäť objavuje okolo Znojma. Zdá sa, že je súčasťou osevných zmesí, ktoré sa teraz používajú vo vinohradoch na zelené hnojenie (napr. spolu s Phacelia tanacetifolia).
Poznámka: Ľaničník siaty sa pestuje pre olejnaté semená, olej sa používa na výrobu lakov, farieb a fermeží, v kozmetickom priemysle i ako jedlý.
Camelina sativaCamelina sativa
Camelina sativa
Camelina sativa
Foto: Pavol Eliáš jun., máj 2007 (Slovensko, Velčice, súkromná záhrada) a máj 2008 (Srbsko, Horgos); Vít Grulich, 27. 5. 2018 (Morava, Hnanice).