Syn.: Campanula baumgartenii J. Becker subsp. bohemica (Hruby) Tacik, Campanula corcontica Šourek, Campanula scheuchzeri auct. non Vill.
Čeleď: Campanulaceae Juss. – zvonkovité
Campanula bohemica
Rozšíření: Druh je endemitem Krkonoš, vyskytuje se tedy jen na nevelkém území v Česku a Polsku.
Ekologie: Roste na horských loukách, na vlhkých půdách, v pásmu od 800 do 1 500 m n. m.
Popis: Vytrvalá bylina, (10–)15–25(–40) cm vysoká, lodyha přímá až vystoupavá, dole hranatá, na hranách brvitá. Přízemní listy okrouhle srdčité, v době květu již většinou chybějí, lodyžní úzce kopinaté až čárkovité. Květy po 2–5 v hroznu nebo i jednotlivé, koruna zvonkovitá až trubkovitá, na bázi polokulovitá, fialově modrá, 16–25 mm dlouhá, cípy rozestálé, kvete od července do září. Plodem je tobolka.
Poznámka: Je možné, že hodnocení zvonku českého na nižší úrovni než jako samostatný druh by bylo vhodnější. Taxon je v současnosti podrobován detailnímu biosystematickému studiu.
Ohrožení a ochrana: Dříve byl druh v Krkonoších hojný, dnes ubývá, je proto zařazen k druhům silně ohroženým (C2b), také zákon jej chrání podle pozměňovací vyhlášky (175/2006 Sb.) jako druh silně ohrožený (§2). Chráněným druhem je i v sousedním Polsku.
Campanula bohemicaCampanula bohemica
Campanula bohemica
Fotografováno dne 28. 7. 2007 (Krkonoše, Sněžka a Obří důl).