Čeleď: Campanulaceae Juss. – zvonkovité
Campanula cenisia
Rozšíření: Endemit Západních Alp – od Přímořských Alp až po západ Tyrolska.
Ekologie: Roste ve skalních štěrbinách a v suti, na bazických horninách, v subalpínském až alpínském stupni (až do nadmořské výšky 3800 m).
Popis: Vytrvalá, volně trsnatá bylina vytvářející četné výběžky s nekvetoucími listovými růžicemi. Lodyhy jsou poléhavé až vystoupavé, 2–5(–8) cm vysoké, přízemní listy v růžici, celokrajné, obvejčité, na okraji jemně brvité, lodyžní listy přisedlé, obvejčité až kopinaté. Květy vykvétají na konci lodyhy jednotlivě, kalich je chlupatý, kališní cípy do 1/2 koruny, koruna je široce zvonkovitá, přímá, modrá, až 2 cm v průměru, korunní lístky kopinaté. Kvete od června do srpna. Plodem je tobolka.
Ohrožení a ochrana: Zákonem chráněný druh ve Švýcarsku.
Poznámka: Oblíbená, avšak v kultuře problematická skalnička.
Campanula cenisia
Campanula cenisia
Fotografováno v červenci 2003 (autor: Francie, Col du Galibier) a 3. 7. 2009 (Štěpánka Haškovcová: Švýcarsko, okolí Matterhornu).