Syn.: Thesium serratum Kit. ex Schult., Campanula arcuata Schur, Campanula hornungiana Schur, Campanula napuligera Schur, Campanula pseudolanceolata Pant., Campanula kitaibeliana Schult.
České mená: zvonek tlustokořenný (Dostál 1950), zvonek kopinatý (Dostál 1989)
Slovenské mená: zvonček hrubokoreňový (Dostál 1950, Marhold-Hindák 1998)
Čeľaď: Campanulaceae Juss. – zvonkovité / zvončekovité
Campanula serrata
Rozšírenie: Karpatský endemit. Najviac je rozšírený v centrálnych pohoriach Západných Karpát, vzácne aj v Poľsku (Beskydy, Tatry), v ukrajinských Karpatoch (odkiaľ výskyt zasahuje do Rumunska – Východné Karpaty). Údaje z Bulharska sa týkajú iného taxónu (C. trojanensis).
Na Slovensku rastie vo všetkých pohoriach centrálnych Západných Karpát s výnimkou Pienin, ďalej na Kubínskej holi, v Slovenskom Rudohorí, v Kremnických vrchoch, na Poľane, na Muránskej planine, v Bukovských vrchoch a vo vnútrokarpatských kotlinách (Turčianska, Liptovská).
Ekológia: Rastie na lúkach, pasienkoch, trávnatých holiach, vo svetlinách v kosodrevine a aj v svetlých lesoch od (pod)horského do subalpínskeho stupňa, na vápencoch i silikátoch. Kvitne od júna do augusta (septembra).
Campanula serrata
Opis: Trváca rastlina vysoká 10–40 cm. Podzemok krátky, tenký, nerozkonárený. Byľ priama, hranatá, holá alebo chlpatá, husto listnatá. Prízemné listy dlhostopkaté, okrúhlo vajcovité, na báze ± srdcovité, vrúbkované, v čase kvitnutia odumreté, dolné byľové kosoštvorcovo vajcovité, horné kopijovité, v oboch prípadoch pílkovité, holé, len na báze brvité. Strapec hustý, puky ovisnuté, semenník hladký, kališné cípy čiarkovité až štetinaté alebo úzko 3-uholníkovité, odstávajúce, 2–6× kratšie ako zvonkovitá, tmavo belasofialová koruna dlhá 15–22 mm. Plod je 6–8 mm dlhá, ovisnutá, kužeľovitá tobolka.
Campanula serrataCampanula serrata
Campanula serrataCampanula serrata
Campanula serrata
Ohrozenie a ochrana: Mnohé lokality sa síce nachádzajú vo veľko a maloplošných chránených územiach, majú teda zabezpečenú územnú ochranu, ale najväčšie ohrozenie predstavuje absencia tradičného obhospodarovania lúk a pasienkov (kosenie, pastva). Nakoľko sa druh na Slovensku vyskytuje na množstve lokalít, nie je príliš ohrozeným druhom, v Červenom zozname SR je hodnotený ako potenciálne ohrozený (NT). Je však na Slovensku zákonom chráneným, rovnako v Poľsku a Rumunsku, je zaradený aj do CORINE Biotopes and the Habitats Directive (92/43/EEC).
Poznámka: Druh bol opísaný z Turca.
Campanula serrata
Campanula serrata
Foto: 18. 8. 2010 (Slovensko, Kubínska hoľa), 14. 7. 2007 a 6. 7. 2011 (Slovensko, Nízke Tatry) a 4. 8. 2011 (Slovensko, Vysoké Tatry).