Syn.: Campanula rotundifolia var. tatrae Borbás, Campanula kladniana f. tatrae (Borbás) Jáv., Campanula kladniana subsp. polymorpha Witasek, Campanula kladniana var. polymorpha (Witasek) Pawł., Campanula polymorpha (Witasek) Prain, Campanula rotundifolia subsp. polymorpha (Witasek) Tacik, Campanula scheuchzeri auct. non Vill.
České mená: zvonek tatranský (Dostál 1989)
Slovenské mená: zvonček tatranský (Marhold et Hindák 1998)
Čeľaď: Campanulaceae Juss. – zvonkovité / zvončekovité
Campanula tatrae
Rozšírenie: Endemit Západných Karpát. Vyskytuje sa hojne v Západných, Vysokých, Belianskych aj v Nízkych Tatrách (predovšetkým v ich východnej časti) a častý je tiež na Babej hore. Vzácne rastie na vrchole Pilsko, v Chočských vrchoch, na vrchole Stolice v Slovenskom rudohorí a v Spišskej Magure v okolí Ždiaru a Osturne. Ojedinele zostupuje do Spišskej, Liptovskej kotliny a taktiež do poľského predhoria Tatier (Wzniesienie Gubałówskie, Gorce), uvádzaný je aj z poľskej časti Pienin. Údaje z Veľkej Fatry a z pod vrchola Veľkého Kriváňa v Malej Fatre sa ukázali ako mylné.
Ekológia: Rastie zvyčajne v subalpínskom až alpínskom stupni, okrem zamokrených miest a snehových výležísk azda vo všetkých možných typoch rastlinných spoločenstiev, na skalách, nízkosteblových trávnikoch aj vysokobylinných nivách, na bázických aj kyslých substrátoch. Menej často na lúkach, skalách, či okrajoch ciest v horskom stupni.
Campanula tatrae
Opis: Trváca bylina vysoká 5–20 cm, stonky vystúpavé, dole na hranách chlpaté. Prízemné listy dlho stopkaté, srdcovité až obličkovité, na okraji vrúbkovane zubaté. Dolné stonkové listy kopijovité, špicaté, celistvookrajové, zúžené do krátkej stopky, horné stonkové listy čiarkovito kopijovité, oboje na rube s výraznou žilnatinou. Kvety v strapcovitom súkvetí, púčiky široké, tupé, priame, kališné zuby kopijovité, 1/2 tak dlhé ako široko zvončekovitá, 2–3 cm dlhá koruna. Plodom sú ovisnuté tobolky, na báze s 3 otvormi.
Poznámka: Taxón patrí do okruhu Campanula rotundifolia. Na pomenovanie zvončeka tatranského sa často používal – prípadne sa stále používa – širšie vymedzený druh Campanula polymorpha, v dôsledku čoho sa rôznia aj názory na endemický status a v tomto ponímaní má druh areál karpatského subendemita. V Krkonošiach a Hrubom Jeseníku sa vyskytuje príbuzný horský taxón, Campanula rotundifolia subsp. sudetica.
Campanula tatrae
Campanula tatrae
Campanula tatrae
Foto: 10. 8. 2017 (Slovensko, Tatry, Mengusovská dolina).