Syn.: Aster major (Hook.) Porter, Aster majus (Hook.) Porter, Aster modestus Lindl., Aster mutatus Torr. et A. Gray, Aster sayianus Nutt., Aster unalaschkensis var. major Hook., Weberaster modestus (Lindl.) Á. Löve et D. Löve
Čeleď: Asteraceae Bercht. et J. Presl – hvězdnicovité
Canadanthus modestus
Rozšíření: Severoamerická rostlina, vyskytuje se od Aljašky a Britské Kolumbie na severozápadě až po Quebec, na jih zasahuje v USA nejdále do států Oregon, Idaho a Michigan.
Ekologie: Provází vlhké lesy, břehy vodních toků a jezer, často na vápnitých půdách, většinou v zoně boreálního lesa. Zejména směrem k jihu vystupuje do vyšších nadmořských výšek, a to až do 1300 m
Canadanthus modestus
Popis: Vytrvalá bylina tvořící pomocí plazivých výběžků řídké porosty; lodyhy jsou nevětvené, lysé nebo na bázi chlupaté, na vrcholu se stopkatými žlázkami. Listy jsou střídavé, nejdolejší šupinovité, plně vyvinuté ouškatě přisedlé, (1,5–)5–13 cm dlouhé a (0,4–)1–3(–4) cm široké, na okraji drsné a ke špičce žláznaté. Úborů bývá obvykle více, v počtu (1–)2–40 tvoří často latnaté květenství; jejich stopky jsou vlnaté a žláznatě chlupaté, s 1–2(–3) listeny; vnější zákrovní listeny jsou ven vyhnuté, vnitřní přitisklé, na špičkách nafialovělé, zašpičatělé; jazykovité květy jsou samičí, 7–11(–15) mm dlouhé, fialové nebo růžové; trubkovité květy jsou oboupohlavné, 5–7 mm dlouhé, bělavé nebo světle žluté, často na vrcholu nafialovělé. Nažky jsou krátce stopkaté, obráceně hruškovité, slámově zbarvené; jednořadý chmýr dosahuje délky trubkovitých květů.
Poznámka: Monotypický rod z širšího okruhu rodu Aster, rozlišený na základě souboru morfologických a molekulárních znaků. Z fylogenetického hlediska stojí na počátku vývojové linie, do níž patří mj. i běžné „americké“ astry řazené do rodu Symphyotrichum.
Canadanthus modestus
Canadanthus modestus
Canadanthus modestus
Fotografoval Karel Bergmann, na podzim 2012 (Kanada, Alberta, Water Valley).