Syn.: Thlaspi bursa-pastoris L., Capsella apetala Opiz, Bursa apetala (Opiz) Borbás, Capsella bursa-pastoris (L.) Med. subsp. apetala (Opiz) Domin, Capsella heegeri Solms-Laub., Solmsiella heegeri (Solms-Laub.) Borbás
Čeľaď: Brassicaceae Burnett – brukvovité / kapustovité
Capsella bursa-pastoris

Capsella bursa-pastoris

Rozšírenie: Pôvodne pravdepodobne v Stredozemí, možno i v Makaronézii, v súčasnosti celosvetovo.
Ekológia: Burina v poľných plodinách, navážky zeminy, okraje ciest, rumoviská, záhrady, trávniky.
Opis: Jednoročná, často ozimná, niekedy dvojročná bylina. Stonky priame, zriedkavejšie vystúpavé alebo poliehavé, jednoduché alebo rozkonárené 2–40 cm vysoké. Listy prízemnej ružice stopkaté, gracovité, perovito zárezové až perovito dielne alebo celistvé, na okrajoch laločnaté, zúbkaté, niekedy celistvookrajové. Dolné byľové listy podobné ako v prízemnej ružici, stredné a horné celistvookrajové, všetky listy roztrúsene až husto chlpaté. Kvety v chocholíkatých strapcoch. Kališné lístky vajcovité, korunné lupienky biele, obrátene vajcovité. Šešuľky ploché, približne trojuholníkovo klinovité, semená svetlohnedé, hladké.
Poznámka: Liečivá rastlina, pri predávkovaní spôsobuje otravy.
Capsella bursa-pastoris
Foto: 6. 4. a 4. 10. 2006 (Slovensko, Palín).