Syn.: Capsella bursa-pastoris subsp. rubella (Reut.) Hobk, Capsella rubescens Personnat, Crucifera rubella (L.) E. H. L. Krause, Bursa rubella (Reut.) Druce
České mená: kokoška červenavá (Dostál 1950)
Slovenské mená: pastierska kapsička červenastá (Dostál 1950), kapsička červenkastá (Dostál-Červenka 1991)
Čeľaď: Brassicaceae Burnett – brukvovité / kapustovité
Capsella rubella
Rozšírenie: Druh s relatívne malým areálom pôvodného výskytu, ktorý zaberá Francúzsko, Taliansko, Švajčiarsko a štáty bývalej Juhoslávie, možno i Kanárske ostrovy. V súčasnosti sa zavlečený vyskytuje aj inde v stredomorskej oblasti, okrem toho na Azorských ostrovoch, v Rakúsku, Nemecku a na Britských ostrovoch. Ojedinele bol zavlečený i do Českej republiky (Olomouc, Náměšť).
Ekológia: Rastie na človekom atakovaných miestach, opusteniskách, popri cestách, na pasienkoch, ako burina v poľnohospodárskych kultúrach, v záhradách a podobne. Kvitne od apríla až do októbra.
Capsella rubella
Opis: Jednoročná, 20–40(–50) vysoká rastlina. Byle na báze vystúpavé, jednoduché, zriedkavo rozkonárené. Prízemné listy v ružici, lýrovité, gracovito laločnaté, byľové listy kopijovité, širokou bázou objímavé, nedelené, horné čiarkovité, celistvookrajové. Kalich červenkastý, 1–2 mm dlhý, koruna kratšia alebo taká dlhá ako kalich, biela alebo červenkastá, stopky plodov odstávajúce, 2 cm dlhé. Plod je obrátene srdcovitá šešuľka dlhá 4–6 mm, hore s 2 nabok zahnutými uškami, čnelka 0,5 mm dlhá.
Capsella rubellaCapsella rubella
Capsella rubella
Foto: 29. 4. 2011 (Chorvátsko, ostrov Brač).