Syn.: Cardamine borbonica Pers., Cardamine burchellii Spreng., Cardamine holtziana Engl. et O. E. Schulz, Cardamine javanica Miq., Pteroneurum javanicum Blume
Čeleď: Brassicaceae Burnett – brukvovité
Cardamine africana
Rozšíření: V současnosti pantropicky rozšířený druh, vyskytuje se v tropických oblastech Afriky (od Etiopie až po jihoafrické Kapsko, rovněž v rovníkové části západní Afriky a na Madagaskaru), Asie (především jihovýchodní Asie a Indie) i Ameriky (Střední Amerika a sever Jižní Ameriky). Původní je tento druh snad jen v Africe, odkud byl i popsán.
Ekologie: Roste jako podrost v tropických podhorských a horských lesích, v lesních lemech a křovinách, objevuje se na vlhčích a přistíněných stanovištích podél cest a na antropicky ovlivněných stanovištích, v nadmořských výškách zhruba od 200 až do 3400 m.
Cardamine africana
Popis: Vytrvalá bylina s lodyhou vystoupavou až přímou, (5–)25–70(–80) cm dlouhou, jednoduchou nebo i větvenou, lysou nebo chlupatou. Listy jsou řapíkaté, 3četné, lysé nebo řídce štětinatě chlupaté, terminální lístek je kopinatý až vejčitý, 1,5–7 cm dlouhý a 1,5–4 cm široký, na bázi zaokrouhlený, uťatý nebo i mělce srdčitý, na okraji vroubkovaný až zubatý, na vrcholu tupý nebo špičatý, postranní lístky jsou zhruba stejně velké nebo mohou být o málo menší. Květenství je hroznovité, 5–20květé; kališní lístky jsou podlouhle vejčité, 2–4 mm dlouhé a 1–1,5 mm široké, lysé; korunní lístky jsou úzce obkopinaté až kopisťovité, 4,5–9 mm dlouhé a asi 1,5–4 mm široké, bílé, zelenobílé nebo až žlutozelené, někdy i nafialovělé; tyčinek je 6. Plodem je rovná šešule, 2,5–5 cm dlouhá a jen 0,2 cm široká, lysá.
Cardamine africana
Cardamine africana
Cardamine africana
Fotografoval Mário Duchoň, dne 4. 3. 2013 (Indonésie, Sumatra, okolí Gunung Sibayak).