Česká jména: řeřišnice hořká rakouská (Kubát 2002)
Čeleď: Brassicaceae Burnett – brukvovité

Cardamine amara subsp. austriaca

Rozšíření: Centrum areálu leží v Alpách v prostoru od severní Itálie přes Švýcarsko, Německo po Rakousko a Slovinsko, přesahuje až do Čech. U nás se plošně vyskytuje v jižních a západních Čechách, na jihu středních Čech a na Českomoravské vrchovině, ojediněle zasahuje až na západ Krušných hor a k Libochovicím.

Ekologie: Roste na lesních prameništích a na pobřeží menších vodních toků, ve vyšších polohách i na mokrých loukách. Vystupuje od pahorkatin až do vyšších horských poloh, v Alpách až do alpínského stupně.

Cardamine amara subsp. austriaca

Popis: Bylina s plazivým oddenkem; hranaté, obvykle rozvětvené lodyhy dorůstají výšky 10–60 cm, při bázi jsou 1,5–4(–6,5) mm tlusté, u rostlin nad horní hranicí lesa často pýřité. Lodyžních listů může být 5–14(–40), jsou střídavé, řapíkaté, lichozpeřené, dolní lodyžní listy mají (3–)4–9(–11) jařem, lístky jsou krátce řapíčkaté až přisedlé, podlouhlé až téměř okrouhlé, nepravidelně zubaté až skoro celokrajné. Květenství tvoří koncové hrozny na lodyžních větvích; květní stopky jsou přímo odstálé; kališní lístky jsou vejčité, 3–5 mm dlouhé; korunní lístky jsou 7,3–10,2 mm dlouhé, bílé; tyčinek je 6, delší jsou 5,4–7,3 mm dlouhé, prašníky jsou fialové, pylová zrna jsou 23–25,7 μm dlouhá; semeník je svrchní. Plody jsou téměř přímé šešule 1,8–3(–3,5) cm dlouhé; semen bývá (12–)20–30, zploštělých, hnědých.

Poznámka: Nedávno rozeznaný tetraploidní poddruh, popsaný v roce 2002; morfologicky se od diploidní nominátní subspecie liší jen drobnými kvantitativními znaky, z nichž nejspolehlivější je velikost pylových zrn (u subsp. amara jsou pylová zrna jen 20,3–23 μm dlouhá). Zdá se, že na lokalitách se s nominátním poddruhem téměř nepotkává, ve smíšených populacích byly zjištěny triploidní rostliny jen omezeně plodné. V Alpách se vyskytují populace, které se mohou podobat subsp. opicii: ta je však rovněž diploidní a vyskytuje se pouze v sudetských a karpatských pohořích.

Cardamine amara subsp. austriaca
Cardamine amara subsp. austriaca
Cardamine amara subsp. austriacaCardamine amara subsp. austriaca
Cardamine amara subsp. austriaca
Cardamine amara subsp. austriaca

Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, ve dnech 4. a 7. 5. 2020 (Česko, Čechy, Český Krumlov a hora Špičák).