Syn.: Cardamine serbica Pančić ex Asch. et Kaneh., Pteroneurum carnosum (Waldst. et Kit.) DC.
Čeľaď: Brassicaceae Burnett – brukvovité / kapustovité
Cardamine carnosa
Rozšírenie: Západná časť Balkánskeho polostrova od pohoria Velebit v Chorvátsku cez Bosnu, Srbsko, Albánsko a Macedónsko do severného Grécka, izolovaná lokalita je v pohorí Chelmos na Peloponéze. Prekvapujúco chýba v Čiernej Hore.
Ekológia: Mierne vlhké a často až do leta snehom pokryté, viac či menej stabilizované sutiny na karbonátoch, vzácne i na serpentinite. V nadmorskej výške (900–)1500–2800 metrov. Kvitne od júna do augusta.
Cardamine carnosa
Opis: Trváca bylina s tenkým, dlhým koreňom a vystúpavou stonkou. Listy sú krátko stopkaté, páperisté až lysé, stopka bez ušiek. Lístočky v 3–5 pároch, slabo mäsité, 4–9 × 2–6 mm veľké, obrátene vajcovité až široko obrátene kopijovité, celistvookrajové. Súkvetie je vrcholíkaté, 4–12-kveté, mladé kvetné stopky sú husto sivo chlpaté, olysávajúce. Kališné lístky 3–4 mm dlhé, elipsovité, na vrchole tupé, s úzkym blanitým okrajom. Korunné lístky 6–9 mm dlhé, obrátene vajcovité, biele, na báze žltkasté. Vaječníky a mladá šešuľa husto sivo plstnatá. Zrelá šešuľa 18–30 × 2–2.8 mm veľká, roztratene chlpatá s lysými okrajmi.
Zámeny: Druh jasne odlíšiteľný podľa chlpatej šešule. V nižších polohách je druh nahradený podobnou Cardamine graeca L., ktorá je jednoročná až dvojročná, šešule sú takmer lysé a na báze listových stopiek sú malé objímavé ušká. V balkánskych pohoriach sa vyskytujú ďalšie vzrastom podobné druhy, avšak s lysými šešuľami – Cardamine glauca Spreng. ex DC., C. plumieri Vill. a Cardamine pancicii Hayek.
Cardamine carnosa
Cardamine carnosa
Cardamine carnosa
Cardamine carnosa
Foto: 1. 7. 2013 (Albánsko, Mali i Nemërçkës, Përmet).