Syn.: Cardamine intermedia Hornem., Cardamine tetrandra Hegetschw., Cardamine micrantha Spenner, Cardamine multicaulis Hoppe ex W. D. J. Koch, Cardamine hirsuta subsp. multicaulis (Hoppe ex W. D. J. Koch) Čelak.
Čeleď: Brassicaceae Burnett – brukvovité
Cardamine hirsuta
Rozšíření: Původní areál dnes vzhledem k rychlému zavlékání druhu nelze s jistotou stanovit. Vyskytuje se v celé Evropě s výjimkou severovýchodní části evropského Ruska, dále v severní Africe, Přední Asii, v Himálaji, udávána též z Azorských ostrovů, tropické Afriky, Indonésie, Severní i Jižní Ameriky, Jamajky a Havaje. V České republice roste roztroušeně až vzácně, zpravidla pomíjivě od nížin po podhůří; je považována za archeofyt.
Ekologie: Synantropní druh. Roste na lesních pasekách, v příkopech, jako plevel v zahradách, sklenících a záhonech. S oblibou vyhledává spáleniště (charakteristický je výskyt na pasekách po spalování odpadu z těžby dřeva). Výskyt na většině lokalit je pouze dočasný, byť často masový. Kvete od dubna do června.
Popis: Jednoleté, vzácněji dvouleté, 5–35 cm vysoké byliny. Lodyhy obvykle nevětvené, vyrůstající z přízemní růžice v počtu 1–10, na bázi vystoupavé, jinak přímé, lysé nebo velmi řídce chlupaté. Listy v přízemní růžici 3–10jařmé, lístky k vrcholu listu se zvětšující, široce obvejčité až okrouhlé, lysé nebo svrchu přitiskle chlupaté, koncový lístek obvykle zvětšený. Lodyžní listy na lodyze v počtu 1–3 (vzácně až 6), 2–4jařmé, s výjimkou nejdolejších s lístky tvarově odlišnými od listů přízemních růžic, úzce obkopinatými až podlouhlými (připomínají tak lodyžní listy Cardamine pratensis). Květy v 5–20květém chocholičnatě staženém hroznu. Korunní lístky bílé, 2,5–4 mm dlouhé. Tyčinky 4, vzácně 5. Šešule 15–25 mm dlouhé. Plodní stopky a šešule odstávající v úhlu cca 10–30°.
Záměny: Řeřišnice křivolaká (Cardamine flexuosa) má lodyhu obvykle křivolakou, plodní stopky šikmo odstálé, větší počet lodyžních listů tvarem plynule přecházejících k listům přízemním a květy s šesti tyčinkami.
Cardamine hirsutaCardamine hirsuta
Cardamine hirsuta
Cardamine hirsuta
Fotografováno dne 29. 4. 2010 (Průhonice, hojný plevel v experimentální zahradě na Chotobuzi).