Syn.: Cardamine hayneana Welw. ex Rchb., Cardamine majovskii Marhold et Záborský, Cardamine pratensis subsp. hayneana (Welw. ex Rchb.) P. Fourn., Cardamine pratensis subsp. matthioli (Moretti) Nyman, Cardamine skorpilii Velen., Cardamine udicola Jord.
Česká jména: řeřišnice Matthiolova (Domin et Podpěra 1928), řeřišnice Hayneova (Dostál 1950), řeřišnice Matthioliho (Kubát 2002)
Slovenská jména: žerušnica Hayneho (Dostál 1950), žerušnica trsnatá (Marhold et Hindák 1998)

Čeleď: Brassicaceae Burnett – brukvovité

Cardamine matthioli

Rozšíření: Vyskytuje se v jižní části střední Evropy (Česká republika, Slovensko, Rakousko, Maďarsko, Bulharsko, země bývalé Jugoslávie a severní Itálie). U nás na severní hranici celkového areálu na jižní Moravě od Znojma po Bílé Karpaty, Chřiby, na sever zhruba na úroveň Přerova.

Ekologie: Roste na zaplavovaných loukách v nivách velkých řek, přetrvává i po částečném odvodnění na sušších stanovištích za vzniku menších a méně větvených ekomorfóz. Kvete v dubnu a květnu.

Cardamine matthioli

Popis: Vytrvalé byliny s krátkým oddenkem. Lodyha je přímá, po celé délce bohatě větvená, 20–40 cm vysoká. Přízemní listy za květu odumřelé, lodyžní listy lichozpeřené, obvykle se 17–19 neopadavými úkrojky, které jsou postavené kolmo k vřeteni, někdy jsou až nazpět ohnuté. Stopkaté květy jsou uspořádané v koncových hroznech. Korunní lístky bílé. Plodem je šešule, plodenství je prodloužené.

Záměny: Patří do variabilního okruhu řeřišnice luční (Cardamine pratensis agg.). V rámci okruhu u nás snadno poznatelná podle postavení úkrojků vůči vřeteni listu.

Ohrožení a ochrana: U nás je vzácnějším taxonem, vyžadujícím další pozornost (C4a). I když je její výskyt omezen na jihovýchodní Moravu, mnohé populace (zejména ty v jihomoravských úvalech) jsou velice bohaté.

Poznámka: Druh byl pojmenován na počest významného renesančního lékaře a botanika Pietra Matthioliho.

Cardamine matthioliCardamine matthioli
Cardamine matthioli
Cardamine matthioli
Cardamine matthioli

Fotografováno dne 2. 5. 2015 (Česko, Morava, v oblasti soutoku Dyje a Moravy).