Syn.: Arabidopsis halleri (L.) O’Kane et Al-Shehbaz, Arabis halleri L., Crucifera halleri E. H. L. Krause, Erysimum halleri (L.) Kuntze
Čeleď: Brassicaceae Burnett – brukvovité
Cardaminopsis halleri
Rozšíření: Těžištěm rozšíření jsou horské oblasti střední Evropy, Západní a Východní Karpaty, Alpy, na jih druh roste až v Apeninách, na východ v balkánských pohořích. Druhotný výskyt je udáván z Norska, Belgie a Japonska. U nás zejména v pohraničních horách zvláště severních Čech a severozápadní Moravy, dále se vyskytuje v Podbrdsku, Křivoklátsku, v údolích Sázavy, Lužnice, Vltavy, Otavy, Jihlavy i dalších, kudy je splavován i do nižších poloh. Vzácný je v později kolonizovaných pohořích (Moravskoslezské Beskydy, Šumava). Vyskytuje se především v suprakolinním až montánním stupni.
Ekologie: Druh preferuje vlhké louky, prameniště, břehy potoků, okraje cest v horských a podhorských oblastech, často podél řek sestupuje i do nižších poloh. Přednostně roste na kyselých horninách. Kvete někdy už v dubnu, hlavní období květu je květen a červen.
Cardaminopsis halleri
Popis: Vytrvalé byliny s tenkými kořeny s četnými nadzemními kořenujícími výběžky, zakončenými listovou růžicí. Lodyhy přímé až vystoupavé, většinou zprohýbané, 15–50 cm vysoké, lysé nebo chlupaté jednoduchými nebo vidličnatými chlupy. Přízemní listy řapíkaté, celistvé s čepelí okrouhle srdčitou, nebo lyrovitě peřenoklané s velkým koncovým úkrojkem, chlupaté. Lodyžní listy vejčité až úzce eliptické, většinou se dvěma nebo více tupými zuby. Hrozen dosti bohatý, z 15–20 květů, květní stopky 5–12 mm dlouhé. Korunní lístky 4–6 mm dlouhé, bílé nebo narůžovělé. Šešule na 5–10 mm dlouhých stopkách, 10–22 mm dlouhé. Čnělka za plodu 0,5–1,0 mm dlouhá. Semena asi 1 mm dlouhá, na vrcholu s úzkým lemem.
Ohrožení a ochrana: Na Slovensku je druh zařazen mezi potenciálně ohrožené druhy (NT), je zde chráněn i zákonem.
Poznámka: Druh dobře snáší soli těžkých kovů v půdě, může tak sloužit k indikaci výskytu některých rud v substrátu.
Druhové jméno odkazuje na švýcarského botanika A. von Hallera.
Cardaminopsis halleri
Cardaminopsis halleriCardaminopsis halleri
Cardaminopsis halleriCardaminopsis halleri
Fotografováno dne 9. 5. 2009 (u Kvildy na Šumavě).