Biologická klasifikace: Animalia, Aves, Passeriformes, Fringillidae
Syn.: Fringilla carduelis Linnaeus, 1758
Česká jména: stehlík obecný
Anglická jména: European goldfinch

Carduelis carduelis
Carduelis carduelis

Rozšíření: Žije v Evropě (kromě severních oblastí Skandinávie), v západní Asii a severní Africe. Byl vysazen v jižní Austrálii a na Novém Zélandu, druhotně se objevuje i v Brazílii, Uruguayi a Argentině.

Způsob života: Obývá řídké smíšené a listnaté lesy, krajinu s rozptýlenými křovinami a stromy, parky i větší zahrady.
Často je možné spatřit hejna stehlíků, jak zavěšení na stonku vytahují dlouhým špičatým zobáčkem semena z bodláků, lopuchů a jiných rostlin a neustále švitoří. Živí se rovněž hmyzem, semeny olší a modřínů, na jaře i jehnědami vrb.
Je částečně tažný, u nás stálý, hnízdí běžně dvakrát do roka od května do července. Koncem dubna si samice staví úhledné miskovité hnízdo spletené ze stébel trávy, kořínků, listí, mechu, vystlané chmýřím. Snáší 4–6 bílých, hnědě až fialově skvrnitých vajec, na kterých sama sedí 12–14 dní a samec o ní pečuje. V době hnízdění je stehlík velmi opatrný a plachý a dovede se mistrně skrývat v korunách stromů. Mláďata krmí oba rodiče 14 dnů, nejdříve hmyzem, potom semeny změklými ve voleti.

Popis: Je to pták 12–14 cm dlouhý, jeho hmotnost dosahuje asi 16 g. Je pestře zbarvený, na přední části hlavy s jasně červenou masku, temeno je černé a uprostřed se táhne bílý pruh. Hřbet je světle hnědý, na prsou má žlutavě kaštanovou skvrnu. Křídla jsou černá se širokým žlutým pruhem. Na konci křídel a na černém ocasu jsou bílé skvrny. Za křivolakého letu je patrný jeho bílý kostřec. Mláďata stehlíka jsou šedohnědě skvrnitá s výrazným žlutým pruhem na křídlech a nemají kresbu na hlavě jako dospělí ptáci.

Ohrožení a ochrana: Červený seznam IUCN (2018) jej řadí z hlediska ohrožení k méně dotčeným druhům (LC).

Carduelis carduelis
Carduelis carduelis

Fotografováno ve dnech 15. a 17. 7. 2019 (Česko, Čechy, Úvaly).