Syn.: Carduus brachycephalus Schur, Carduus candicans subsp. brachycephalus (Schur) Nyman, Carduus candicans var. collinus (Waldst. et Kit.) Fiori
České mená: bodlák chlumní pravý (Dostál 1989)
Slovenské mená: bodliak kopcový pravý (Marhold et Hindák 1998)
Čeľaď: Asteraceae Bercht. et J. Presl – hvězdnicovité / astrovité

Carduus collinus subsp. collinus

Rozšírenie: Západokarpatský subendemit. Na Slovensku je známy z Belianskych kopcov, Burdy, Ipeľsko-rimavskej brázdy, Slovenského krasu, Malých Karpát, Tematínskych vrchov, Strážovských vrchov, Slovenského stredohoria, Slovenského rudohoria, Muránskej planiny, Horehronského podolia, Slovenského raja, na sever po Chočské vrchy, Pieniny (zasahuje aj do Poľska), Spišskú kotlinu (Dreveník), Branisko a Stredné Pohornádie. Veľmi vzácne sa vyskytuje na Zakarpatskej Ukrajine (Vynohradiv, Čorna hora). V Maďarsku v kopcoch severnej časti krajiny od Zemplínskych vrchov až po Gerecse.
Ďalšie poddruhy C. c. subsp. cylindricus (Borbás) Soó a C. c. subsp. glabrescens (Sagorski) Kazmi sa vyskytujú na Balkáne a v Taliansku.

Ekológia: Druh výslnných skalnatých strání, stepí, lesostepí a pastvín na vápencoch, dolomitoch a vulkanitoch, od nížin po podhorský stupeň. Kvitne v júni až v auguste.

Carduus collinus subsp. collinus

Opis: Dvojročná až trváca bylina, stonka priama, 50–100 cm vysoká, v dolnej časti laločnato až ostnito krídlovitá, krídla až 10 mm široké, v hornej polovici chudobne rozvetvená. Listy podlhovasté až obrátene kopijovité, dolné až do 20 cm dlhé, na rube sivo plstnaté, perovito laločnaté, laloky na konci s cca 1 mm dlhým ostňami. Úbory dlho stopkaté, v priemere 15–20 mm veľké, zákrov vajcovitý, 20–25 mm dlhý, vnútorné zákrovné listene pod špičkou zúžené do krátkeho ostňa.

Zámeny: Od podobného druhu Carduus hamulosus sa líši sivo plstnatými listami a zákrovnými listeňmi, ktoré nie sú háčikovito zakrivené. Na xerotermných stanovištiach je vzhľadovo celkom podobný aj Carduus acanthoides, má húževnatejšiu stonku a listy, s ostňami až do 5 mm.

Ohrozenie a ochrana: Na Slovensku je druh častejší iba v niektorých fytogeografických okresoch a v Červenom zozname je zaradený do kategórie NT. V Maďarsku je chránený zákonom.

Carduus collinus subsp. collinus
Carduus collinus subsp. collinus
Carduus collinus subsp. collinus
Carduus collinus subsp. collinus

Foto: 28. 6. 2020 (Slovensko, Šumiac – Červená skala, skalnaté svahy nad pravým brehom Hrona).