České mená: ostřice bílá (Kubát 2002)
Slovenské mená: ostrica biela (Marhold-Hindák 1998)
Čeľaď: Cyperaceae Juss. – šáchorovité / šachorovité
Carex alba
Rozšírenie: Boreálno-kontinentálne-eurosibírsky druh. V Európe sa vyskytuje od Španielska a Francúzska cez celú strednú Európu po Rumunsko a Ukrajinu. Chýba na severe, vo Veľkej Británii a v Pobaltí, tiež v oblasti Mediteránu. Na juhu Európy sa vyskytuje iba v horách, úplne chýba v Bulharsku, Grécku a Turecku. V Ázii smerom na východ zasahuje areál až po Sibír.
V Českej republike je udávaný vzácny výskyt z juhozápadných Čiech (Sušice) a potom na Morave, v Bílých Karpatech. Na Slovensku hojne od Devínskej Kobyly v celých Karpatoch, v horských oblastiach severného Slovenska bežný druh.
Ekológia: Vyskytuje sa v svetlých dubinách, bučinách, borinách, nezriedka i v sekundárnych lesných porastoch a na ich okrajoch, v krovinách, vzácnejšie aj na lúkach a pasienkoch, od pahorkatín do horského stupňa. Vyžaduje v lete vysychajúce, zásadité, vápenaté, humózne, hlinité a kamenité pôdy.
Carex alba
Opis: Trváca, riedko trsnatá rastlina vysoká 10–25(–40) cm s dlho plazivým, tenkým podzemkom. Byle štíhle, priame, hladké, v hornej časti viac či menej drsné, tupo 3-hranné. Listy ± kratšie ako byľ, do 1,5 mm široké, plocho žlabkaté, neskôr štetinovito zvinuté, pošvy žltohnedé, nerozpadavé. Súkvetie z 3(2–4) oddialených klasov, samčí klas jeden, vrcholový, čiarkovitý, 10–15 × 1–1,5 mm, stopkatý, samičie klásky vajcovité až podlhovasté, 5–10 × 4–7 mm, dlho (1–5 cm) stopkaté, priame, horný prevyšujúci samčí klas, listene belavé alebo hnedasté, bezčepeľové, samičie plevy obrátene vajcovité, končisté, široko suchoblanito obrúbené, pamechúriky až o 1/2 kratšie ako pleva, široko obrátene vajcovité, ± nafúknuté, do 4 mm dlhé, čiernohnedé, lesklé, vyčnievajúco žilované, náhle zúžené do krátkeho, šikmo uťatého zobáčika. Kvitne v apríli až máji.
Carex albaCarex alba
Carex alba
Ohrozenie a ochrana: Ako lesný druh nie je príliš ohrozený ľudskými aktivitami, navyše dokáže sa adaptovať (do istej miery) aj na zmenu drevinového zloženia). V ČR je ostrica biela veľmi vzácny, silne ohrozený druh (C2r), je zákonom chránená (§1). V SR ako bežný druh nie je pod legislatívnou ochranou, nie je zaradený ani do Červeného zoznamu. Chráneným druhom je i v Maďarsku.
Poznámka: Vzácnosť ostrice bielej v Českej republike je daná výskytom na okraji areálu, výskyt v juhozápadných Čechách nadväzuje na alpský areál a v Bílých Karpatech na karpatský.
Carex alba
Foto: 29. 4. 2005 (Slovensko, Liptovská kotlina) a 19. 4. 2011 (Slovensko, Nízke Tatry).