Syn.: Carex paradoxa Willd. non J. F. Gmel., Vignea appropinquata (Schumach.) Soják, Vignea paradoxa Rchb., Caricina paradoxa (Rchb.) St.-Lag.
České mená: ostřice odchylná (Kubát 2002)
Slovenské mená: ostrica odchylná (Marhold-Hindák 1998)
Čeľaď: Cyperaceae Juss. – šáchorovité / šachorovité
Carex appropinquata
Rozšírenie: Ostrica odchylná je druh s ťažiskom výskytu v Európe, kde súvislý areál zaberá oblasť Álp a Karpát, na sever cez Nemecko, Českú republiku a Poľsko po pobrežie Baltického mora a juh Škandinávie, na východ zaberá Pobaltské republiky a Bielorusko odkiaľ zasahuje do európskej časti Ruska. Okrem toho sa roztrúsene až vzácne vyskytuje na Britských ostrovoch, v Pyrenejách, ostrovčekovito v pohoriach Balkánu, na Kaukaze, izolovaný výskyt je v Turecku. V Ázii je výskyt udávaný zo západnej Sibíri.
V Českej republike sa vyskytuje alebo bol druh udávaný roztrúsene v Polabí od Hradca Králové po Litoměřice, Džbán, v podhorí Šumavy, na Třeboňsku a Českobudějovicku, v Podkrušnohorí, na Dokesku v Orlických horách a Českomoravskej vrchovine, Hornomoravský úval, Jeseníky, Žďárské vrchy, okolie Brna a zriedkavo aj inde. Na Slovensku na Záhorí a Podunajsku, v podhorí Tatier, na Orave v Liptove a Turci, v iných oblastiach Karpát zriedkavo roztrúsene.
Ekológia: Rastie na slatinných rašeliniskách a rašelinných lúkach, na brehoch riek, popri potôčikoch, na prameniskách, zriedkavejšie v slatinných jelšinách, od nížin do podhorského stupňa. Vyžaduje mokré, zásadité, často vápenaté, bahnité pôdy, znáša preplavovanie.
Carex appropinquata
Opis: Trváca, husto trsnatá, sýtozelená až sivastozelená rastlina vysoká 30–80 cm. Byle priame, tenké, ostro 3-hranné, drsné. Listy kratšie ako byľ, maximálne dĺžky byle, široké 1–3 mm, tuhé, žliabkaté, pošvy čiernohnedé, matné, rozpadavé na husté vlákna. Riedky paklas dlhý 4–8 cm je nepravidelne laločnatý, dolu rozkonárený, bezlisteňový, klasy vajcovito kopijovité, šikmo vzpriamené, zložené z malých klasov, dole kvety samičie, hore samčie, samičie plevy vajcovito kopijovité, končisté, červenohnedé, široko blanito obrúbené, žlto kýlnaté, pamechúriky 2,5–3 mm dlhé, tmavohnedé, široko vajcovité, holé, na báze srdcovité, kratučko stopkaté, v dolnej polovici drsné, náhle zúžené do úzkeho, bledohnedého zobáčika. Kvitne od mája do júna.
Zámeny: Druh je často zamieňaný s ostricou metlinatou (Carex paniculata).
Carex appropinquataCarex appropinquata
Carex appropinquata
Ohrozenie a ochrana: Mnohé lokality ostrice odchylnej zanikli v minulosti ich priamou likvidáciou antropickou činnosťou – odvodňovaním, intenzifikáciou poľnohospodárstva, ťažbou rašeliny a zalesňovaním. Viaceré dodnes existujúce lokality sú ohrozené sekundárnou sukcesiou. Ide o konkurenčne silný druh, ktorý dokáže prežiť čiastočné poškodenie miest výskytu (napr. pokles hladiny podzemnej vody, čiastočné zatienenie a podobne).
V ČR patrí medzi ohrozené (C3), na Slovensku medzi zraniteľné (VU), napriek tomu nie je v našich štátoch zákonom chránená. Chráneným druhom je v Maďarsku.
Carex appropinquata
Foto: 26. 5. 2006 (Slovensko, Turčianská kotlina) a 24. 5. 2011 (Slovensko, Oravská kotlina).