Syn.: Carex ustulata Wahlenb., Trasus atratus (L.) Gray, Loxanisa atrata (L.) Raf.
Čeľaď: Cyperaceae Juss. – šáchorovité / šachorovité
Carex atrata
Rozšírenie: Druh s cirkumpolárnym rozšírením. Vyskytuje sa v Severnej Amerike, južnom Grónsku, v Ázii od Uralu popri Severnom ĺadovom oceáne až po Čukotku, v Japonsku a v horách Strednej Ázie. V Európe rastie na Islande, Faerských a Britských ostrovoch, na severe v celej v Škandinávii, južnejšie v horách: Pyreneje, Alpy, Karpaty a Dinaridy. Taxonomické zhodnotenie celého široko chápaného agegátneho druhu ostrica tmavá nie je celkom doriešené, preto aj celkový areál nie je s istotou známy.
V Českej republike vzácne v Krkonošiach a v Hrubom Jeseníku. Na Slovensku v Malej Fatre, v Nízkych a veľmi hojne v Západných, Vysokých a Belianskych Tatrách.
Ekológia: Ostrica tmavá je horský druh, vyskytuje sa v subalpínskom až alpínskom stupni na trávnatých holiach, na vlhkých, hlbokých pôdach na silikátovom aj vápencovom podklade. Vyhľadáva miesta s dlho ležiacou snehovou pokrývkou, je súčasťou viacerých vysokohorských rastlinných spoločenstiev.
Carex atrata
Opis: Trsnatá rastlina vysoká 10–30 cm. Byľ tenká, tuhá, hladká, hore ovisnutá. Listy tuhé, ploché, bledo alebo sivozelené. Súkvetie ovisnuté, z 3–5(–7) zblížených klasov. Samčí klas jeden, vrcholový, podlhovastý, samičie klasy podlhovasto kyjačikovité, dlho stopkaté, stopky ± hladké. Samičie plevy vajcovité, končisté, purpurovočierne, pamechúriky široko obrátene vajcovité, bezžilové, holé, žltozelené, neskoršie purpurovočierne. Kvitne v júni až auguste.
Zámeny: Podobná ostrica najtmavšia (Carex aterrima), ktorá je niekedy považovaná iba za poddruh ostrice tmavej, je vyššia (30–60 cm), stopky kláskov a hornú časť byle má drsné.
Ohrozenie a ochrana: Vďaka svojmu výskytu viazanom na vysokohorské polohy patrí medzi druhy menej ohrozené priamou ľudskou činnosťou. Ohrozenie predstavuje turistika (zošľap), erózia a podobne. V ČR je zaradená medzi zákonom chránené (§1), kriticky ohrozené druhy (C1r). Na Slovensku nemá kategóriu ohrozenosti a vzácnosti a nie je ani zákonom chránená.
Carex atrataCarex atrata
Carex atrata
Foto: 14. 8. 2004, 3. 9. 2005, 11. 7. a 25. 7. 2006 (Slovensko, Belianske, Vysoké a Nízke Tatry).