Syn.: Carex ustulata Wahlenb.
Čeľaď: Cyperaceae Juss. – šáchorovité / šachorovité
Carex atrofusca
Rozšírenie: Ostrica čiernohnedá má cirkumpolárne rozšírenie, areál zaberá i severnú časť Severnej Ameriky, pobrežie Grónska, Island, severnú Európu, odkiaľ pokračuje cez európsku časť Ruska súvislo celou Sibírou až po Čukotku. V Európe sa okrem Škandinávie vyskytuje južnejšie už len v pohoriach v Alpách a Karpatoch.
V ČR sa nevyskytuje. V SR vzácne, na niekoľkých lokalitách v Belianskych Tatrách.
Ekológia: U nás ostrica čiernohnedá rastie na trávnatých a kamenistých svahoch a v glaciálnych karoch, najmä v alpínskom stupni, zriedkavejšie aj nižšie, tu na prameniskách a vlhkých skalách. Vyžaduje kamenisté, humusové, zásadité pôdy na vápencovom podklade. Inde vo svojom areáli, napr. v Škandinávskom pohorí, sa často vyskytuje na prameniskách a slatinách s vysokým obsahom báz. Kvitne od júna do júla.
Carex atrofusca
Opis: Trváca, riedko trsnatá rastlina. Výška 15–40 cm. Byľ priama, hrubá, hladká, 3-hranná, hore ovisnutá. Listy dĺžky 1/2 byle, 2–4 mm široké, ploché, bazálne pošvy žltohnedé, bezčepeľové, ostatné purpurovohnedé. Súkvetie zložené z 3–5 klasov. Samčí klas jeden, vrcholový, podlhovasto vajcovitý. Samičie klasy 2–4(–6), vajcovité, 8–20 × 7–10 mm, zblížené, prekrývajúce sa, ovisnuté na hladkých, niťovitých stopkách, dolná stopka 15–40 mm dlhá. Listene dlho (5–25 mm) pošvaté, dolný kratší ako súkvetie. Samičie plevy vajcovito kopijovité, končisté, čiernopurpurové, blizny 3, pamechúriky široko elipsovité, sploštené, bezžilové, čiernofialové.
Ohrozenie a ochrana: Vďaka svojmu výskytu viazanom na vysokohorské polohy patrí medzi druhy menej ohrozené priamou ľudskou činnosťou. Druh doteraz nebol príliš ohrozený ani turistikou, nakoľko všetky známe lokality sa nachádzajú v Tatranskom národnom parku, navyše v NPR Belianske Tatry, ktoré sú z dôvodu ochrany tatranskej prírody pre návštevníkov uzavreté. V ostatnom čase sa uvažuje so znovu otvorením hrebeňového chodníka. Na Slovensku je ostrica čiernohnedá zákonom chránený, zraniteľný druh (VU). Chránená je i vo Francúzsku.
Poznámka: U nás vzácny druh, považovaný za glaciálny relikt.
Carex atrofuscaCarex atrofusca
Carex atrofuscaCarex atrofusca
Carex atrofusca
Foto: 5. 8. 2004 a 3. 8. 2006 (Slovensko, Belianske Tatry), 14. 7. 2013 (Švajčiarsko, Engadin).