Syn.: Chionanthula baldensis (L.) Fedde et J. Schust.
Čeleď: Cyperaceae Juss. – šáchorovité
Carex baldensis
Rozšíření: Malý areál zaujímá část vápencových Alp. Větší díl leží na jižní straně hlavního hřebene od švýcarského kantonu Graubünden přes jižní italské Alpy na východ po údolí Valsugana v Dolomitech, nejhojněji v okolí Lago di Garda. Několik lokalit leží ve vápencových částech severně od hlavního hřebene mezi tyrolským Reutte a bavorským Garmisch-Partenkirchenem.
Ekologie: Výslunné travnaté a skalnaté stráně na vápencovém nebo dolomitovém podloží, občas i světliny v kleči, v reliktních borech nebo porostech dubu šípáku, výjimečně se najde splavený na štěrkových říčních náplavech. Na mělkých skeletovitých půdách, dostatečně humózních a bazických. Opylovači jsou zřejmě aspoň zčásti brouci. Zjištěn v nadmořských výškách 70–2400 m.
Carex baldensis
Popis: Hustě trsnatá trávovitá, 10–30 cm vysoká bylina. Výhony jsou zejména na bázi silné a velmi tuhé, na bázi nesou 2–4 mm široké listy, které mají tuhé, ploché, na špičce svinuté šedozelené čepele. Květonosná lodyha je zaobleně trojhranná, na vrcholu nese strboul klásků, který podpírá 2–5 dlouhých, vodorovných nebo skloněných listenů. Strboul klásků je hustý, 1,5 cm dlouhý a 2–2,5 cm široký, tvoří jej 3–9 mnohokvětých klásků. Ve všech kláscích jsou květy obojího pohlaví, samčí v horní, samičí v dolní části. Plevy jsou vejčité až kopinaté, bílé až žlutavé, mošničky jsou tupě trojhranné, zaobleně špičaté, 4–5 mm dlouhé, za zralosti tmavohnědé, z mošniček vyčnívá vřeténko. Čnělky jsou 3.
Carex baldensisCarex baldensis
Carex baldensis
Záměny: Velmi starobylý druh, zřejmě třetihorní relikt, nepodobný žádné jiné ostřici. Jeho příbuzenské vztahy nejsou dosud objasněny; pravděpodobně nepatří do podrodu Vignea, čemuž by napovídaly klásky, v nichž se nacházejí současně samčí i samičí květy. Od většiny ostatních druhů s tímto uspořádáním se odlišuje gyneceem tvořeným 3 plodolisty.
Ohrožení a ochrana: Zákonem chráněný druh v Německu a Švýcarsku.
Carex baldensis
Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, ve dnech 29. a 31. 5. 2008 (Itálie, Veneto: Ferrara di Monte Baldo, svahy Punta Telégrafo a Trentino-Alto Adige: Monte Tremalzo).