Syn.: Carex tenuis Host
Čeľaď: Cyperaceae Juss. – šáchorovité / šachorovité
Carex brachystachys
Rozšírenie: Európsky druh s alpsko–karpatsko-subatlantským areálom. Vyskytuje sa v Španielsku (Pyreneje), v Alpách a v Západných a Južných Karpatoch. Okrem toho sa vyskytuje vzácne v Apeninách. Udávaný je i z pohorí štátov bývalej Juhoslávie. V ČR nerastie. Na Slovensku sa vyskytuje vo vápencových obvodoch Západných Karpát, od Strážovských vrchov po Branisko, Slovenský raj a Muránsku planinu. Relatívne hojne napríklad vo Veľkej Fatre, vápencových Nízkych Tatrách a v Belianskych Tatrách.
Ekológia: Táto ostrica sa vyskytuje vo vlhkých skalných štrbinách, na mokvavých skalách, v kontakte pramenísk a na mokrých štrkovitých pôdach, od podhorského do subalpínskeho (alpínskeho) stupňa, ťažisko výskytu je v horskom stupni. Vyžaduje vlhké, vápenaté, zásadité i neutrálne, kamenité pôdy.
Carex brachystachys
Opis: Trváca, husto trsnatá, sýtozelená rastlina vysoká 10–30 cm. Podzemok rozkonárený, neplazivý. Byle tenké, chabé, tupo 3-hranné, hladké. Listy kratšie ako byľ, úzko čiarkovité, do 1 mm široké, žliabkaté, za sucha štetinovito zvinuté, chabé, pošvy červenohnedé, nerozpadavé. Súkvetie zložené z 3–4 klasov, samčí klas jeden, vrcholový, čiarkovitý, dlho stopkatý, niekedy na vrchole so samičími kvetmi, samičie klasy 2–3, tenko valcovité, na báze riedke, ovisnuté na dlhých, vláskovitých, hladkých stopkách, listene pošvaté, kratšie ako súkvetie, samičie plevy vajcovité, brvité, hnedé, úzko svetlo obrúbené, blizny 3, pamechúriky vzpriamené, 2× dlhšie ako plevy, kopijovité, holé, bledozelené až hnedé, mnohožilové, zúžené do dlhého, hladkého, 2-úkrojkového zobáčika. Kvitne od mája do júna.
Carex brachystachysCarex brachystachys
Carex brachystachys
Ohrozenie a ochrana: Druh nie je zvlášť ohrozený ľudskými aktivitami, väčšina lokalít sa nachádza v horskom teréne. Ohrozenie môže byť len bodovo napríklad turistikou a podobne. Druh na Slovensku nie je zaradený medzi zákonom chránené rastliny, ani do ostatnej verzie červeného zoznamu papraďorastov a semenných rastlín.
Poznámka: Nenápadný druh viazaný na špecifické stanovištia.
Carex brachystachys
Foto: 15. 8. 2004 a 18. 6. 2010 (Slovensko, Nízke Tatry).