Syn.: Carex buxbaumii subsp. subulata (Schum.) Liro, Carex polygama subsp. subulata (Schum.) Cajander, Physiglochis buxbaumii (Wahlenb.) Raf.
Česká jména: ostříž buxbaumova (Presl 1819), tuřice Buxbaumová (Opiz 1852), ostřice Buxbaumova (Sloboda 1852, Čelakovský 1879), ostřice mnohomanželná (Polívka 1912), ostřice Buxbaumova (Dostál 1989, Kubát 2002)
Čeleď: Cyperaceae Juss. – šáchorovité
Carex buxbaumii
Rozšíření: Cirkumpolárně rozšířený druh, areál je však značně nesouvislý. Vyskytuje se v severní a střední Evropě, v západní Sibiři, v Severní Americe od Aljašky a Grónska až po Kalifornii a Jižní Karolinu. Zdomácnělý v jihovýchodní Austrálii. U nás roste jen velmi vzácně v Polabí, v Hrubém Jeseníku a na jižní Moravě u Hodonína. Na Slovensku se v minulosti druh vyskytoval pouze na Záhoří.
Ekologie: Roste na mokrých loukách, prameništích, v bažinách, na slatinných loukách, na skalách v lavinových drahách, na půdách bazických až neutrálních, humózních, v pásmu od nížin až do subalpínského stupně. Kvete od května do června.
Carex buxbaumii
Popis: Vytrvalá bylina, volně trsnatá, 30–70 cm vysoká, lodyha přímá, 3hranná, listy kratší než lodyha, 2–4 mm široké, ploché, kýlnaté, pochvy tmavě červenohnědé až černé. Květenství ze 3–4(–6) vzpřímených oddálených klásků, vrcholový klas obvejčitě kyjovitý, až 25 mm dlouhý, nahoře květy samičí (až do poloviny), dole samčí, ostatní klasy obvykle celé samičí, listeny bez pochev, dolní listen zdéli nebo i delší než květenství, plevy samičích květů vejčité, dlouze osinaté, mošničky elipsoidní, mnohokrát delší než plevy, vzpřímené, lysé, slabě žilkované, zúžené v krátký zobánek.
Záměny: Podobná a hojnější ostřice Hartmanova (Carex hartmanii) má květenství většinou nící, klasy jsou válcovité, dolní listen dosahuje nanejvýše délky květenství.
Ohrožení a ochrana: Druh byl ohrožován zánikem vhodných biotopů, původní lokality byly nezřídka rozorány, odvodněny. V současnosti je ostřice Buxbaumova zařazena mezi kriticky ohrožené druhy naší květeny (C1r), ve stejné kategorii je chráněna i zákonem (§1). Na Slovensku je hodnocena jako kriticky ohrožená (CR). K chráněným druhům patří také ve Francii, na Ukrajině, v Litvě a Lotyšsku, je uvedena také v Červené knize Běloruska. Patří k ohroženým druhům i v mnoha státech USA.
Poznámka: Druhové jméno upomíná na německého lékaře a botanika J. C. Buxbauma.
Carex buxbaumiiCarex buxbaumii
Carex buxbaumiiCarex buxbaumii
Carex buxbaumii
Fotografováno dne 6. 7. 2008 (okolí Lysé nad Labem).