Syn.: Carex cinerea Pollich, Carex curta Gooden., Vignea cinerea (Pollich) Dostál, Caricina canescens (L.) St.-Lag., Vignea canescens (L.) Rchb.
České mená: ostřiž šedivělá (Opiz 1852), ostřice šedivá (Čelakovský 1879), ostřice šedavá (Dostál 1950, Kubát 2002)
Slovenské mená: ostrica sivastá (Dostál 1950, Marhold-Hindák 1998)
Čeľaď: Cyperaceae Juss. – šáchorovité / šachorovité
Carex canescens
Rozšírenie: Druh s rozsiahlym cirkumpolárnym areálom. V Európe oblasť súvislého areálu zahŕňa Britské ostrovy (a Island), Škandináviu, pobaltské štáty, strednú Európu na juh po alpskú a karpatskú oblasť a Dinaridy. Izolovane v Apeninách a v oblasti Kaukazu. Na východ súvislý výskyt pokračuje cez európsku časť Ruska až do východnej Sibíri a ostrovčekovito až takmer na Ďaleký východ, na Kamčatku a do Japonska. V Severnej Amerike sa vyskytuje v celej severnej časti od Aljašky až po Newfoundland a na západnom pobreží Grónska. Rastie tiež v Patagónii a horách juhovýchodnej Austrálie.
V Českej republike aj Slovenskej republike je relatívne hojným druhom, vyskytuje sa predovšetkým v hornatejších územiach, v teplých a suchých nížinách je zriedkavá alebo úplne chýba.
Ekológia: Rastie na mezotrofných až oligotrofných slatinných rašeliniskách, na močaristých a rašelinných lúkach, popri horských potokoch a na prameniskách, na brehoch vodných nádrží od nížin do horských (subalpínskych) polôh. Vyžaduje mokré, chudobnejšie, kyslé, humózne pôdy. Kvitne od mája do augusta.
Carex canescens
Opis: Trváca, trsnatá, sivozelená rastlina vysoká 20–50 cm. Podzemok krátky, vystúpavý, byle priame, štíhle, tuhé, ostro 3-hranné, hore slabo drsné. Listy také dlhé alebo kratšie ako byľ, 2–3 mm široké, žliabkaté, na okraji drsné, pošvy bledozelenkasté alebo ružovohnedé, nerozpadavé. Paklas podlhovastý, dlhý 3–5 cm, riedky zložený z 3–12 vajcovito podlhovastých, 5–8 mm dlhých klasov. Hore kvety samičie, dole samčie, horné klasy sa svojimi vrcholkami prekrývajú, dolné o dĺžku klasu oddialené, bez listeňov alebo dolné s krátkym štetinovitým listeňom, samičie plevy vajcovité, končisté, belavé až žltohnedé, zeleno kýlnaté, blanité, svetlo obrúbené, pamechúriky vajcovité až vajcovito elipsovité, do 3 mm dlhé, von vyklenuté, dlhšie ako plevy, jemne žilované, holé, zúžené do drsného zobáčika.
Carex canescensCarex canescens
Carex canescensCarex canescens
Ohrozenie a ochrana: Mnohé lokality ostrice sivastej zanikli priamou likvidáciou človekom: odvodňovaním, intenzifikáciou poľnohospodárstva a ťažbou rašeliny. Napriek tomu ostáva relatívne hojným druhom, dokáže sa udržať aj na sekundárnych stanovištiach. V ČR nie je v zozname ohrozených ani zákonom chráneným druhov, na Slovensku je v Červenom zozname zaradená medzi menej dotknuté (LC) druhy, nie je zákonom chránená. Chráneným druhom je v Maďarsku.
Poznámka: Zo Slovenska (Vysoké Tatry) i z Čiech (Krušné hory, Krkonoše) je udávaný výskyt podobného druhu Carex brunnescens (o. hnědavá, o. hnedastá). Údaje o výskyte v ČR i SR sú v súčasnosti považované za pochybné, najbližšie sa vyskytuje v Alpách.
Carex canescens
Foto: 20. 6. 2010 (Slovensko, Podtatranská brázda) a 18. 6. 2011 (Slovensko, Nízke Tatry).