Čeľaď: Cyperaceae Juss. – šáchorovité / šachorovité
Carex capillaris
Rozšírenie: Ostrica vláskovitá má boreálne-cirkumpolárny areál, zaberajúci severnú časť Severnej Ameriky, pobrežie Grónska, Island, severnú Európu, odkiaľ pokračuje cez európsku časť Ruska súvislo celou Sibírou až na Ďaleký východ. V Európe sa vyskytuje ešte na Britských ostrovoch, južnejšie v pohoriach Sierra Nevada, Pyreneje, celé Alpy a Karpaty, Kaukaz, vzácne na Balkáne a izolovaný výskyt je v severnej Afrike (Atlas).
V ČR sa vyskytuje vzácne v Krkonošiach a Hrubom Jeseníku. V SR je výskyt zaznamenaný vo Veľkej a Malej Fatre, Chočských vrchoch, Nízkych, Západných a Belianskych Tatrách. Z nižších polôh sú známe lokality na slatinách v Spišských kotlinách (Spišská Teplica) a na Horehroní (napr. okolie Telgártu).
Ekológia: Ostrica vláskovitá rastie na trávnatých holiach, subalpínskych až alpínskych trávnikoch, v nadmorských výškach do 2000–2100 m n. m., na vlhších, hlbších pôdach bohatých na živiny, uprednostňuje vápence. Vyskytuje sa tiež na slatinných rašeliniskách s vysokým obsahom báz. Z týchto biotopov je z niekoľkých lokalít udávaný poddruh C. capillaris subsp. chlorostachys, či však ide o tento taxón, vyžaduje overenie.
Carex capillaris
Opis: Trváca, husto trsnatá rastlina. Výška (5–)15–30(–40) cm. Byľ priama, veľmi tenká, hladká, 3-hranná. Listy dlhé do 1/2 byle, 0,5–2 mm široké, ploché, drsné, pošvy bledohnedé až purpurovohnedé, vláknito rozpadavé. Súkvetie zložené z 3–5 klasov. Samčí klas jeden, stopkatý, čiarkovitý, samičie klasy 2–4, riedke, zblížené, horné prevyšujú samčí klas, na drsných, niťovitých 1–4 cm dlhých stopkách, ovisnuté. Listene pošvaté, dĺžky súkvetia. Kvitne od mája do júna (júla).
Ohrozenie a ochrana: Nominátny, horský poddruh ostrice vláskovitej patrí medzi menej ohrozené taxóny, nakoľko je jeho výskyt viazaný na horské polohy, kde sa negatívne ľudské aktivity prejavujú v menšej miere. Lokality na slatinách sú nepomerne ohrozenejšie, čo je dané malým počtom známych recentných lokalít (5). Tie sú, ako mnohé iné rašeliniskové biotopy, ohrozené zmenami vo vodnom režime (odvodnenie) a sekundárnou sukcesiou. V ČR kriticky ohrozený (C1r), zákonom chránený (§1), na Slovensku menej ohrozený druh (NT).
Poznámka: Taxonómia je nie doriešená, nie všetky flóry jednotlivých štátov uznávajú obidva poddruhy.
Carex capillarisCarex capillaris
Carex capillarisCarex capillaris
Carex capillaris
Foto: 14. 8. 2004 (Slovensko, Zadné Jatky), 23. 6. 2006 (Liptovská Teplička), 11. 7. 2006 (Hlúpy), 3. 8. 2006 (Ždiarska Vidla).