Čeleď: Cyperaceae Juss. – šáchorovité
Carex cespitosa

Carex cespitosa

Rozšíření: Roste ve střední, východní a severní Evropě, kde zasahuje až za polární kruh, dále na Kavkaze, na Sibiři, v severovýchodní Číně, v severním Japonsku a na Sachalinu. U nás roste roztroušeně od nížin do pahorkatiny.
Ekologie: Roste na podmáčených půdách, na vlhkých loukách a v mokřadních olšinách. Kvete od dubna do května.
Popis: Vytrvalá pevně trsnatá bylina, často tvořící stoličkovité trsy, dorůstající výšky 30–60 cm. Listy jsou široké 1–4 mm, zelené, ploché. Dolní pochvy jsou bezčepelné, červenofialové až černofialové, při okrajích síťovitě rozpadavé. Květní lodyhy jsou na bázi velmi štíhlé, trojhranné. Samčí klásek je nejčastěji jeden, vrcholový, samičí klásky jsou obvykle 1–2, podpůrný listen dolního klásku je zřetelně kratší než květenství. Samičí květy mají obvykle dvě čnělky. Mošnička je neznatelně žilkovaná.
Ohrožení a ochrana: Z hlediska ohrožení je ostřice trsnatá v Česku řazena mezi vzácnější druhy vyžadující další pozornost (C4a), na Slovensku je druhem potenciálně ohroženým (NT).
Carex cespitosaCarex cespitosa
Carex cespitosa
Fotografováno dne 1. 5. 2008 (Praha, PP Údolí Kunratického potoka, Praha-Modřany).