Syn.: Vignea chordorrhiza (L. f.) Rchb. – tuřice šlahounovitá
Čeľaď: Cyperaceae Juss. – šáchorovité / šachorovité
Carex chordorrhiza
Rozšírenie: Ostrica výbežkatá patrí medzi druhy s cirkumpolárnym rozšírením, vyskytuje sa v severnej Eurázii a v Severnej Amerike. V Európe rastie na Islande, v Škandinávii a v severnom Rusku. Odtiaľ zasahuje cez Sibír na Kamčatku. Na juh zasahuje do alpskej oblasti a do strednej Európy, kde je vzácna a jej výskyt má reliktný charakter.
V Českej republike sa vyskytuje veľmi vzácne v Žďárských vrchoch, na Třeboňsku, v Krušných horách, na Šumave, v Jihlavských vrchoch a v NPR Břehyně-Pecopala. V SR je známa iba zo 4 iba relatívne nedávno objavených lokalít na Orave, v podhorí Vysokých Tatier napriek územnej ochrane vyhynula.
Ekológia: Je rozšírená na oligotrofných až mezotrofných, hlbokých, živých rašeliniskách s vysokou a stálou hladinou podzemnej vody. Na lokalitách vyhľadáva silne zamokrené miesta (trasoviská, okraje jazierok a šlenkov). Je heliofyt. V optimálnych podmienkach vytvára husté, zapojené, bohato plodiace porasty. Kvitne od mája do júna, občasne kvitne ešte v júli až októbri.
Carex chordorrhiza
Opis: Trváca rastlina vysoká 5–15(–30) cm, s dlhými nadzemnými výbežkami (odtiaľ meno), na koncoch s kvetonosnými stonkami. Stonka priama až vystúpavá, oblá alebo slabo 3-hranná, po celej dĺžke hladká. Pošvy listov hnedé. Čepele listov tuhé, končisté, ploché alebo žliabkaté, široké do 1,5 mm. Súkvetie bez podporného listeňa, 10–15 mm dlhé, skladajúce sa z 3–5 hlávkovito stiahnutých klasov. Klasy rovnaké, dolu so samčími, hore so samičími kvetmi. Plevy hnedé, bielo obrúbené. Pamechúriky širokovajcovité, hnedé, na okraji hladké sú o málo dlhšie ako plevy.
Ohrozenie a ochrana: Aj historicky v Čechách aj na Slovensku veľmi vzácny druh, navyše viaceré lokality zanikli likvidáciou biotopov melioráciami, ťažbou rašeliny a tiež sekundárnou sukcesiou. Sekundárna sukcesia sa podpísala aj na zániku dlho jedinej známej (od roku 1911) lokality na Slovensku v podhorí Tatier, kde ostrica výbežkatá nebola potvrdená už viac ako 10 rokov. Aj viaceré súčasné lokality ohrozuje v prvom rade sekundárna sukcesia. Ostrica výbežkatá je veľmi citlivá na zmenu vodného režimu, kolísanie hladiny podzemnej vody, pokles znamená jej rýchly ústup. V ČR je zaradená medzi kriticky ohrozené (C1r) a zákonom chránené druhy (§1), na Slovensku medzi kriticky ohrozené (CR) a tiež je zákonom chránená, rovnako v Poľsku, Rumunsku a Francúzsku. Druh je zaradený do Červenej knihy vyšších rastlín SR a ČR.
Poznámka: V strednej Európe jeden z najvzácnejších druhov rodu Carex, viaceré populácie sú plošne veľmi obmedzené a málo početné.
Carex chordorrhizaCarex chordorrhiza
Carex chordorrhiza
Foto: 30. 7. 2009 (Slovensko, Kubínska hoľa).