Čeleď: Cyperaceae Juss. – šáchorovité
Carex conferta
Rozšíření: Ostrůvkovitý areál se rozkládá v horách ve východní Africe v Etiopii, Keni, Ugandě, Tanzánii, Rwandě a na východě Konga. V areálu jsou rozlišovány 3 variety, lišící se velikostí a šířkou listů, také délkou výběžků; prameny uvádějí také rozdíly v žilkování mošniček. Jak se zdá, variety nejsou příliš vyhraněné geograficky a jsou spojeny četnými morfologickými přechody.
Ekologie: Roste v trávnících, často mokřadních, většinou nad horní hranicí lesa. Lokality byly zaznamenány v nadmořských výškách 2100–3500 m.
Carex conferta
Popis: Vytrvalá trávovitá bylina, tvoří trsy lodyh a podzemní plazivé výběžky; lodyhy jsou trojhranné, přímé, 20–60 cm vysoké, nahoře zejména na hranách drsné. Listy jsou čárkovité, 10–50 cm dlouhé a 2–5 mm široké, na okraji a na kýlu drsné. Květenství tvoří hustá lata stejnotvarých klásků, 3–8 cm dlouhá a 0,7–1,5 cm široká, dolní větvičky nesou klásků více, horní zpravidla jen po jednom; klásky jsou přisedlé, 5–10 mm dlouhé, v horní části nesou samčí, v dolní samičí květy; plevy jsou špičaté, 3,5–4 mm dlouhé, hnědé, se světlým středem a prosvítajícími okraji; mošničky jsou asi 4 mm dlouhé, žilkované, na okraji zploštělé, bělavé až světle hnědé, s tmavším, asi 1,5 mm dlouhým dvouzubým zobánkem; blizny jsou 2. Nažka je v obrysu obvejčitá, asi 1,8 mm dlouhá.
Poznámka: Stejnoklasá ostřice z podrodu Vignea, jedna z mála v subsaharské Africe. Vzhledem poněkud připomíná druhy Carex vulpina a Carex otrubae, od nich se ale liší přítomností plazivých výběžků.
Carex confertaCarex conferta
Carex conferta
Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, dne 29. 10. 2013 (Etiopie, Simien Mountains: Sankaber – Geech).