Syn.: Carex brizoides subsp. curvata (Knaf) Čelak., Carex brizoides var. intermedia Čelak., Carex praecox subsp. intermedia (Čelak.) W. Schultze-Motel, Carex praecox var. curvata (Knaf) Asch., Carex schreberi subsp. curvata (Knaf) K. Richt., Vignea curvata (Knaf) Soják, Vignea praecox subsp. curvata (Knaf) Dostál
Čeleď: Cyperaceae Juss. – šáchorovité
Carex curvata
Rozšíření: Roste ve střední Evropě, uváděna je z Německa, České republiky, ze Slovenska, z Maďarska, Rumunska, Polska, Rakouska, ze Švýcarska. Vzhledem k taxonomickým obtížím je rozšíření nedokonale známé. U nás roste roztroušeně až vzácně v teplejších oblastech, ve vyšších polohách neroste.
Ekologie: Roste ve světlých doubravách nebo dubohabřinách, na lesních okrajích, vzácněji na nivních loukách, na půdách živných, sušších nebo častěji střídavě vlhkých, převážně v polostínu. Kvete v květnu až červnu.
Carex curvata
Popis: Vytrvalá, dlouze výběžkatá bylina s dlouze plazivým oddenkem, vytvářející řidší porosty a dorůstající výšky 25–75 cm. Lodyhy jsou tenké, v horní části ostře trojboké, drsné. Sterilní výhony jsou přízemní, bez prodloužených internodií. Listy jsou ploché až ploše žlábkovité, 1,5–2,5 mm široké, listy sterilních výhonů jsou stejně dlouhé nebo o málo delší než plodné lodyhy za zralosti plodů. Květenství je krátké, všechny klásky vypadají podobně, jsou sblížené, před květem a za zralosti plodů slabě ven zakřivené. V horní části klásků jsou květy samičí, dole pak samčí, podíl samčích květů u vrcholového klásku je 30–70 %. Samičí květy mají obvykle dvě čnělky, plevy jsou za květu světle hnědé až žlutohnědé, na okraji průsvitně suchomázdřité, vejčité. Mošnička je kopinatá až oválně kopinatá, světle hnědá až šedohnědá, na hřbetě vyklenutá a žilkovaná, pozvolna zúžená do dvouzubého zobánku, od třetiny délky k vrcholu zobánku úzce křídlatá, křídlo je nejširší v polovině mošničky.
Záměny: Podobná je především ostřice třeslicovitá (Carex brizoides), která má za květu plevy světlejší, mošničky má pak úzce kopinaté, velmi zvolna zúžené v zobánek a s úzkým lemem podél celého těla mošničky. Podobná je též ostřice časná (C. praecox), ta však má klásky za plodu přímé a mošničky baculatější, vejčité, náhle zúžené v zobánek s lemem nejširším po stranách zobánku. Dále je podobná vzácná ostřice pískomilná (C. pseudobrizoides), která je celkově mohutnější. Víceméně mohou být podobné i další netrsnaté nebo řídce trsnaté stejnoklasé ostřice.
Ohrožení a ochrana: Ostřice křivoklasá je v Červeném seznamu ČR (2012) řazena k ohroženým druhům naší květeny (C3).
Carex curvata
Carex curvata
Carex curvata
Carex curvata
Fotografováno dne 31. 5. 2015 (Valtice, NPP Rendezvous).