Syn.: Carex tumidicarpa Andersson
Čeľaď: Cyperaceae Juss. – šáchorovité / šachorovité
Carex demissa
Rozšírenie: Druh s ťažiskom výskytu v Európe, kde sa vyskytuje predovšetkým v západnej časti kontinentu (subatlantský druh). Areál zasahuje od Španielska na juhu až po Škandináviu, zahŕňa aj Island, Britské ostrovy a pobaltské štáty. Vo vnútrozemí sa vyskytuje vo Švajčiarsku, Rakúsku, Česku a na Slovensku. Okrem Európy sa vyskytuje aj na východe Severnej Ameriky v širšej oblasti Newfoundlandu.
V Českej republike sa vyskytuje roztrúsene, miestami pomerne hojne na vhodných lokalitách na celom území, na Slovensku je výskyt skoncentrovaný predovšetkým do západnej časti, hojne napr. Kysuce, Orava, Liptov, na východe vzácnejšie okrem Bukovských vrchov, kde je relatívne bežný.
Ekológia: Vyskytuje sa na mezotrofných rašeliniskách, prameniskách, na brehoch vodných nádrží, na narušovaných miestach, tiež na lesných cestách a na občasných lesných skladoch od nížin až do podhorského (horského) stupňa. Dokáže rýchlo obsadiť voľné plochy, kde bol strhnutý vegetačný kryt, v ďalších rokoch pod tlakom konkurenčných druhov ustupuje. Vyžaduje mokré, nevápenaté, slabo kyslé pôdy, často skeletnaté pôdy. Kvitne od mája do júla.
Carex demissa
Opis: Trváca, trsnatá rastlina vysoká 5–20(–35) cm. Byle vystúpavé, koncom nadol ohnuté. Listy dĺžky byle, 2,5–4 mm široké, zelené až žltozelené, ploché. Klasy oddialené, samčí klas na 3–20 mm dlhej priamej stopke, samičie klasy 2 až 4, guľovito vajcovité, 2–3 horné zblížené, prekrývajúce sa, dolný značne (až pod 1/2 byle oddialený), samičia pleva 2–3 mm, často krátko osinkatá, dolný listeň značne dlhší ako súkvetie, priamy alebo sklonený, pamechúriky súmerné, široko elipsoidné, 3–4 mm dlhé, vyčnievajúco žilované, žltozelené, kolmo odstávajúce až nadol sklonené, náhle zúžené do priameho, 2-zubého, neskloneného, 1–1,5 mm dlhého zobáčika.
Ohrozenie a ochrana: V niektorých častiach areálu, to sa týka ako Čiech aj Slovenska najmä v nižších polohách, druh redukoval svoje pôvodné rozšírenie – likvidáciou lokalít, odvodňovaním, intenzifikáciou poľnohospodárstva. Keďže ostrica sklonená dokáže obsadzovať aj sekundárne biotopy, nepatrí medzi akútne ohrozené druhy. V ČR ani v SR nie je táto ostrica zákonom chránená, iba na Slovensku je zaradená v národnom červenom zozname ako druh potenciálne ohrozený (NT).
Carex demissaCarex demissa
Carex demissa
Foto: 28. 7. 2005 (Nórsko, Strynské hory) a 26. 7. 2009 (Slovensko, podhorie Západných Tatier).