Čeľaď: Cyperaceae Juss. – šáchorovité / šachorovité

Carex digitata

Rozšírenie: Druh s ťažiskom výskytu v Európe, kde sa vyskytuje od Britských ostrovov a Pyrenejského polostrova na západe až po Ural na východe. Na severe sa vyskytuje v Škandinávii (až po polárny kruh), ďalej v Pobaltí, v celej strednej Európe, na juh zasahuje výskyt do Álp, Apenín, severnej časti Balkánu, jednotlivé lokality sú udávané z Kaukazu a oblasti Kaspického mora. V poddruhu C. digitata subsp. quadriflora sa vyskytuje južne od rieky Amur a na severe Japonska.
V Českej aj Slovenskej republike je relatívne hojným druhom rozšíreným prakticky na celom území oboch štátov.

Ekológia: Vyskytuje sa v tônistých listnatých lesoch, nezriedka však aj v lesoch so zmeneným drevinovým zložením (borovicové alebo smrekové monokultúry), na krovinatých stráňach a lesných okrajoch od nížin do podhorského, vzácnejšie až horského stupňa. Vyžaduje vlhké, zásadité až slabo kyslé, humózne, hlinité aj skeletnaté pôdy. Kvitne od apríla do mája.

Carex digitata

Opis: Trvalá, trsnatá rastlina s krátkym, vystúpavým podzemkom vysoká 10–30 cm. Byle vystúpavé alebo priame, bezlisté, vyrastajúce z pazúch bočných listov prízemnej ružice, plocho 3-hranné, hladké, hore slabo drsné. Listy kratšie ako byľ, široké 2–5 mm ploché, hore slabo drsné, pošvy nápadne purpurové, vláknito rozpadavé. Súkvetie z 3–4 malokvetých, zblížených klasov vyrastajúcich na vrchole byle takmer z toho istého miesta. Samčí klas jeden, ± sediaci, čiarkovitý, samičie klasy 2 až 3, podlhovasto čiarkovité, sú priame alebo mierne zahnuté, horný ± sediaci, dlhší ako samčí klas, dolný viac menej oddialený na 1–2 cm dlhej stopke. Dolný listeň s 3–8 mm dlhou pošvou, šupinovitý, bledohrdzavý, hore suchoblanitý. Samičie plevy obrátene vajcovité, tupé až vykrojené, niekedy končisté, hrdzavohnedé, široko belavo obrúbené, zeleno kýlnaté, blizny 3, pamechúriky dlhšie ako plevy, obrátené vajcovité, dlhé 3–4 mm, tupo 3-hranné, bezžilové, páperisté, hnedé, priame, široko stopkaté, náhle zúžené do krátkeho zobáčika.

Ohrozenie a ochrana: Typ zvaný C. digitata var. pallens je v Českej republike zaradený medzi nedostatočne preštudované taxóny (C4b).

Carex digitataCarex digitata
Carex digitata

Foto: 16. 4. 2006 (Maďarsko, Aggtelek), 10. 5. 2005 (Slovensko, Spišské kotliny) a 7. 5. 2007 (Slovensko, Liptovská kotlina).