Syn.: Vignea dioica (L.) Rchb. – tuřice dvoudomá
Čeľaď: Cyperaceae Juss. – šáchorovité / šachorovité
Carex dioica
Rozšírenie: Ostrica dvojdomá je arkticko-boreálny, cirkumpolárny druh. Vyskytuje sa v Severnej Amerike a severnej časti Eurázie. V Európe má ťažisko výskytu v Škandinávii, severnom Rusku, rastie aj na Islande. V strednej Európe sa vyskytuje roztrúsene, južnejšie iba v pohoriach. V strednej Európe je považovaná za glaciálny relikt.
V Českej republike je jej výskyt sústredený v južnej časti, najmä na Šumave, Třeboňskej panve a Českomoravskej vrchovine. Inde iba vzácne (Českolipsko, Broumovský výbežok). V SR sa vyskytuje pomerne často na desiatkach lokalít v severnej časti, najmä na Orave, Liptove, v podhorí Tatier a na Horehorní. Inde vzácne (Turiec, Pieniny, Strážovské vrchy).
Ekológia: Rastie na eutrofných až mezotrofných slatinných rašeliniskách, na minerálne bohatých, vzácnejšie aj vápnitých pôdach s vysokou a stálou hladinou podzemnej vody. Ostrica dvojdomá má ťažisko výskytu v podhorských polohách, vzácne sa vyskytuje v nížinách alebo naopak v horských polohách. Kvitne v apríli až máji.
Carex dioica

Carex dioica

Opis: Trváca, netrsnatá rastlina vysoká 10–20(–30) cm. Podzemok tenký, plazivý s hnedými šupinatými výhonkami. Byľ tuho priama, krátko vystúpavá, zaoblene 3–hranná, hladká. Listy sú kratšie ako byľ, priame, štetinovité, žliabkaté, pošvy bledohnedé, matne lesklé. Klasy dvojdomé, jednotlivé, vrcholové, bez listeňa. Samčí klas 7–20 × 2 mm, plevy červenohnedé, často na báze 1–2 samičie kvety. Samičí klas 7–15(–20) × 5 mm, plevy 2,5–4 mm, bielo suchoblanito obrúbené. Pamechúriky vajcovité, 3–4 mm, tmavohnedé, vyčnievajúco žilované.
Ohrozenie a ochrana: Mnohé lokality ostrice dvojdomej zanikli ich priamou likvidáciou zničením antropickou činnosťou: odvodňovaním, zalesňovaním, intenzifikáciou poľnohospodárstva a ťažbou rašeliny. Dosiaľ existujúce lokality ohrozuje sekundárna sukcesia, najmä zarastanie náletovými drevinami. O. dvojdomá je výrazný heliofyt a už pri slabom zatienení z lokalít rýchlo ustupuje. V ČR patrí medzi kriticky ohrozené (C1b) a zákonom chránené druhy (§1), na Slovensku medzi zraniteľné (VU) a tiež je zákonom chránená. Druh je zaradený do Červenej knihy vyšších rastlín SR a ČR.
Poznámka: Druh je často na lokalitách – najmä tam, kde rastie spoločne s ostricou Davallovou – prehliadaný. Preto je (najmä na Slovensku) o mnoho hojnejší, ako sa pôvodne predpokladalo.
Carex dioicaCarex dioica
Foto: 22. 6. 2006 (Slovensko, Liptovská kotlina) a 16. 8. 2006 (Švédsko, Jogardsbodarna).