Syn.: Carex stellulata Gooden., Vignea echinata (Murray) Fourr.
Česká jména: ostřice hvězdičkovitá (Dostál 1950), ostřice ježatá (Domin-Podpěra 1928), tuřice ježatá (Dostál 1989), ostřice ježatá (Kubát 2002)
Slovenská jména: ostrica hviezdičkovitá (Dostál 1950), ostrica ježatá (Marhold-Hindák 1998)
Čeleď: Cyperaceae Juss. – šáchorovité / šachorovité
Carex echinata
Rozšíření: Roste skoro v celé Evropě (ve větší části Mediteránu a na jihu evropské části Ruska chybí), na východ areál pokračuje přes Turecko do Ázerbajdžánu, Gruzie a severního Íránu. V Severní Americe roste na jihu Aljašky a v jižní polovině Kanady, ve Spojených státech chybí na jihovýchodě a v prériích (na západě Severní Ameriky se vyskytuje v poddruhu C. e. subsp. phyllomanica), vyskytuje se i v Mexiku a na Havajských ostrovech. Na jižní polokouli byl zaznamenán na Papui-Nové Guinei a v australských státech Nový Jižní Wales a Victoria a na Novém Zélandu. Velmi variabilní druh, u něhož bylo v minulosti popsáno mnoho poddruhů, variet i forem.
U nás roste vzácně v nížinách, nejčastěji v chladnějších pahorkatinách a v podhůřích, odkud vystupuje do nejvyšších horských poloh.
Ekologie: Vyskytuje se na mezotrofních rašelinných loukách, přechodových rašeliništích, v olšinách, podmáčených smrčinách nebo mokrých cestách a průsecích na živinami chudých půdách s kyselou reakcí, výjimečně na slatinných podkladech v nižších polohách. Druh kvete od května do července.
Carex echinata
Popis: Nízká, 10–30 cm vysoká ostřice tvořící ploché trsy. Dolní pochvy jsou šupinovité, bělavé nebo šedohnědé, nerozpadavé. Lodyhy jsou přímé, šikmo z trsu směřující, pod květenstvím mírně drsné. Listy jsou úzké, 1,0–2,5 mm široké, zelené až tmavozelené. Květenství jsou krátce klasovitá, nepřetrhovaná, listeny podpírající klásky jsou plevovité, klásky kulovité až obvejcovité, přisedlé, vrcholový klásek v dolní polovině až třetině se samčími květy, nahoře jen samičí, za zralosti mošniček nápadně ježatě rozestálé. Mošničky jsou vejčitě kopinaté, na hřbetní straně silně vypouklé, dolní polovina těla mošničky je nafouklá, uvnitř se vzdušným pletivem (aerenchymem), po celém obvodu s úzkým křídlem, nahoře se pozvolna zužující v dlouhý dvouzubý zobánek, který je na bocích drsný.
Ohrožení a ochrana: V Maďarsku je druh chráněn zákonem.
Carex echinataCarex echinata
Carex echinata
Fotografováno ve dnech 19. 6. a 10. 7. 2011 (Krkonoše).