Syn.: Carex rigida Schrank.
Čeľaď: Cyperaceae Juss. – šachorovité / šáchorovité
Carex firma
Rozšírenie: Ostrica pevná je alpsko-karpatský druh. Vyskytuje sa v celých Alpách a v Karpatoch, výskyt zasahuje aj do Dinaríd a Apenín.
V ČR sa nevyskytuje. V SR hojne vo vápencových pohoriach Západných Karpát od Strážovských vrchov cez Fatry, Tatry až po Slovenský raj a Muránsku planinu. Vo Vysokých Tatrách sa veľmi vzácne vyskytuje na mylonitoch.
Ekológia: Ostrica pevná vyhľadáva vysokohorské kamenité hole a skaly. Vyžaduje vysychavé, silne vápenaté, humózne, zásadité až neutrálne, skeletnaté pôdy. Vyskytuje sa aj v inverzných polohách kaňonov (napr. Chočské vrchy, Malá Fatra). Rastie od (podhorského) subalpínskeho až alpínskeho stupňa.
Carex firma
Opis: Trváca, husto trsnatá rastlina, vytvárajúca husté, pevné, tvrdé mačiny. Výška 5–20 cm. Podzemok husto rozkonárený, krátky, drevnatý, bez výhonkov. Byle tuhé, oblúkom vystúpavé, tupo 3-hranné, hladké. Listy dĺžky 1/2 byle alebo kratšie, 1–3 mm široké, od bázy sa zužujúce a krátko končisté, tuhé, pošvy (čierno)hnedé, nerozpadavé. Súkvetie z 3(2–4) klasov, samčí jeden, vrcholový, podlhovasto kyjačikovitý, samičie klasy 1–3 podlhovasto vajcovité, husté, priame, stopkaté, dolný oddialený, na 5–10 mm dlhej stopke, horné listene bezčepeľové, dolné s pošvou a štetinovitou čepeľou, samičie plevy vajcovité, končisté, hnedé, uzučko blanito obrúbené, na zelenom kýle drsné, blizny 3, pamechúriky dlhšie ako plevy, priame, podlhovasto kopijovité, holé, znenáhla zúžené do dlhého, 2-zubého zobáčika. Kvitne v júni až júli.
Carex firma
Ohrozenie a ochrana: Vďaka svojmu výskytu viazanom na vysokohorské polohy (tu často na bralách alebo strmých, neprístupných svahoch) nepatrí medzi druhy výrazne ohrozené priamou ľudskou činnosťou. Mnoho lokalít sa nachádza vo veľkoplošných chránených územiach – chránených krajinných oblastiach a národných parkoch. Ostrica pevná nie je zaradená do Červeného zoznamu Slovenska, ani nie je zákonom chránená. Zákon ju však chráni napr. vo Francúzsku.
Poznámka: Druh Carex firma je dominantnou vlastného spoločenstvo Caricetum firmae, ktoré patrí medzi floristicky najpestrejšie rastlinné spoločenstvá hôr.
Carex firmaCarex firma
Carex firma
Foto: 25. 6. 2006 (Slovensko, Belianske Tatry), 28. 5. 2005 a 4. 6. 2009 (Slovensko, Chočské vrchy).