Syn.: Carex pseudofrigida C. B. Clarke
Čeľaď: Cyperaceae Juss. – šáchorovité / šachorovité
Carex frigida
Rozšírenie: Druh európskych pohorí vyskytujúci sa v Pyrenejách, celých Alpách, v Apeninách a na Korzike, druh je udávaný aj z pohorí štátov bývalej Juhoslávie. V ČR ani SR sa nevyskytuje.
Ekológia: Rastie na podmáčaných miestach, popri horských potokoch, na prameniskách a horských rašeliniskách, v mokvavých štrbinách skál a na mokrých sutinách od subalpínskeho do alpínskeho (zriedkavo schádza do horského) stupňa, zhruba od 1500 do 2600 m n. m.
Carex frigida
Opis: Trváca, riedkotrsnatá, výbežkatá rastlina vysoká 10–50(–75) cm. Byľ priama, častejšie ovisnutá, chabá, 3-hranná, hore drsná. Pošvy dolných listov bledohnedé. Listy kratšie ako byľ, čepele drsné, široké 2–4 mm. Dolný listeň súkvetia listom podobný, dlhopošvatý. Súkvetie zložené zo 4–5 oddialených, stopkatých až sediacich, priamych klasov. Horný klas so samčími kvetmi, ostatné klasy hustokveté, samičie. Plevy tmavočervenohnedé. Pamechúriky o málo dlhšie ako plevy, červeno až čiernohnedé, stlačené, 3-hranné, na kýloch štetinkatobrvité. Kvitne v júni až júli.
Carex frigidaCarex frigida
Carex frigida
Carex frigida
Foto: 18. 6. 2007 (Taliansko, Alpi Maritimi) a 2. 7. 2011 (Rakúsko, Hohe Tauern).