Syn.: Carex montana subsp. fritschii (Waisb.) O. Schwarz
Čeľaď: Cyperaceae Juss. – šáchorovité / šachorovité
Carex fritschii
Rozšírenie: Ostrica Fritschova je európsky druh vyskytujúci sa vo Francúzsku, Taliansku, Švajčiarsku, Nemecku, Rakúsku, v Čechách a na Slovensku, Maďarsku a v krajinách bývalej Juhoslávie.
V Českej republike sa vyskytuje vzácne iba na južnej Morave (Moravský Krumlov, okolie Valtíc a Břeclavi, na sútoku Moravy a Dyje a medzi Hodonínom, Kyjovom a Bzencom). V SR roztrúsene iba na Záhorskej nížine, izolovaný výskyt je na Cerovej vrchovine.
Ekológia: Rastie v svetlých dubových a sekundárnych borovicových lesoch a na ich okrajoch na pieskoch. Vyžaduje v lete vysychavé, neutrálne až slabo kyslé, piesočnaté pôdy v nížinách. Kvitne v apríli až máji.
Carex fritschii
Opis: Trváca, husto trsnatá rastlina vysoká 40–60 cm. Byľ štíhla, tupo 3-hranná, hore drsná. Listy 2–4 mm široké, holé, tuhé, drsné, pošvy purpurovohnedé, husto vláknito rozpadavé. Súkvetie sa skladá z 3 sediacich, zblížených klasov, samčí klas kyjačikovitý, samičie klasy 2, okrúhlo vajcovité do 12 mm dlhé, husté, listene bezčepeľové, dolný niekedy so štetinovitou čepeľou, kratší ako klas, bez pošiev. Samičie plevy vajcovité, pichľavo končisté, (purpurovo)hnedé, úzko bielo blanito obrúbené, kýl žltý, blizny 3, pamechúriky také dlhé ako plevy, široko obrátene vajcovité, na báze klinovité, zaoblene 3-hranné, krátko páperisté až lysé, odstávajúce, náhle zúžené do krátkeho, vykrojeného zobáčika.
Ohrozenie a ochrana: Vzácny druh, ohrozený je ťažbou dreva, zmenou drevinového zloženia porastov, ťažbou piesku a priamou likvidáciou lokalít, napríklad stavebnou činnosťou. V ČR patrí medzi silne ohrozené druhy (C2r), na Slovensku medzi ohrozené (EN) a je zákonom chráneným druhom, rovnako vo Francúzsku.
Poznámka: Jeden z mála druhov ostríc našej flóry viazaných svojim výskytom na piesky.
Carex fritschiiCarex fritschii
Carex fritschiiCarex fritschii
Foto: 22. 5. 2005 (Slovensko, Záhorská nížina).