Syn.: Carex misandra auct. non R. Br
Čeľaď: Cyperaceae Juss. – šáchorovité / šachorovité
Carex fuliginosa subsp. fuliginosa
Rozšírenie: Úzko chápaný taxón Carex fuliginosa subsp. fuliginosa má areál obmedzený na alpskú oblasť, z ktorej veľmi okrajovo zasahuje do Západných Karpát. Širšie chápaný taxón, ktorý sa podľa jednotlivých názorov rozpadá na niekoľko druhov alebo poddruhov, má cirkumpolárny areál, zaberajúci Severnú Ameriku, Grónsko, Špicbergy, na európskom kontinente ešte Škandináviu a Ural a ďalej výskyt pokračuje cez celú Sibír až po Ďaleký východ (Čukotka, Sachalin) a niektoré stredoázijské pohoria.
V Českej republike sa nevyskytuje. V SR iba v Západných, Vysokých a v Belianskych Tatrách.
Ekológia: U nás ostrica sadzová rastie na trávnatých a kamenistých svahoch najmä v subalpínskom a alpínskom stupni, často na prameniskách, vlhkých skalách, ale aj na sutinách a trávnato-kamenistých svahoch. Vyžaduje vlhké, kamenité, neutrálne pôdy prevažne na vápencovom alebo mylonitovom podklade. Kvitne od júna do júla.
Carex fuliginosa subsp. fuliginosa
Opis: Trváca, husto trsnatá rastlina vysoká 10–30 cm. Byľ priama, štíhla, slabo drsná, tupo 3-hranná, hore ovisnutá. Listy dĺžky 1/2 byle alebo dlhšie, 2–5 mm drsné, ploché, dlho končisté, bazálne pošvy bledohnedé, nerozpadavé. Súkvetie zložené z (2–)3–4(–5), podlhovasto elipsoidných klasov, 15–20 mm dlhých klasov. Vrcholový klas na báze samčí, hore samičí, ostatné klasy oddialené. Samičie klasy ovisnuté na 1–5 cm dlhých stopkách, pošva dolného listeňa dlhá 5–20 mm. Samičie plevy vajcovito kopijovité, čiernohnedé, úzko blanito obrúbené, blizny 3, pamechúriky kopijovité, priame, plocho 3-hranné, holé, bezžilové, hore drsné, znenáhla zúžené do 1 mm dlhého, 2-úkrojkového zobáčika.
Ohrozenie a ochrana: Vďaka svojmu výskytu viazanom na vysokohorské polohy patrí medzi druhy menej ohrozené priamou ľudskou činnosťou. Jedine populácie nachádzajúce sa blízko turistických chodníkov môžu byť bodovo ohrozené zošľapom a eróziou. V Červenom zozname SR je ostrica sadzová zaradená medzi menej dotknuté (LC) druhy, nie je zákon chránená.
Poznámka: Rastliny z okruhu C. fuliginosa rastúce v Škandinávii a na Špicbergoch majú meno C. fuliginosa subsp. misandra, v niektorých flórach C. misandra.
Carex fuliginosa subsp. fuliginosaCarex fuliginosa subsp. fuliginosa
Carex fuliginosa subsp. fuliginosa
Foto: 7. 7. 2006 a 25. 7. 2006 (Slovensko, Belianske a Vysoké Tatry).