Syn.: Carex alpestris All., Carex gynobasis Vill.
Čeľaď: Cyperaceae Juss. – šáchorovité / šachorovité
Carex halleriana
Rozšírenie: Areál druhu zasahuje celú oblasť Mediteránu, od Pyrenejského polostrova cez Francúzsko, Taliansko a Balkán až do Malej Ázie, odtiaľ na Kaukaz a do Iránu. V severnej Afrike sa vyskytuje v Maroku. Mimo oblasť Mediteránu sa v Európe severnejšie vyskytuje v Nemecku, južné a východné Alpy, v Maďarsku.
V Českej republike sa nevyskytuje. Na Slovensku je známa na jedinej lokalite objavenej v roku 1975 (Tematínske vrchy), kde dosahuje severnú hranicu svojho rozšírenia.
Ekológia: Rastie na výslnných trávnatých, krovinatých a skalnatých stráňach, xerotermoch v pahorkatinách (vo vápencových predhoriach Álp až do výšky viac ako 2000 m n. m.). Vyžaduje výhrevné, suché, zásadité, vápenaté, humózne, plytké a skeletnaté pôdy. Kvitne v apríli.
Carex halleriana
Opis: Trváca, husto trsnatá rastlina vysoká 10–40 cm. Byle tenké, priame, často poliehavé, tupo 3-hranné, hore drsné. Listy kratšie ako byľ, 1–3 mm široké, pošvy gaštanovohnedé, lesklé, vláknito rozpadavé. Súkvetie 2–5 cm, samčí klas jeden, kopijovito valcovitý, vrcholový, sediaci, samičie klasy 1–3(–4), vajcovité až ± guľovité, husté, zblížené, viac menej sediace, len dolné 1–3 dlho (až 10 cm) stopkaté, dolný z pazuchy listu na báze byle, samičie plevy končisté, červenohnedé, blanito obrúbené, blizny 3, pamechúriky 3-uholníkovito obrátene vajcovité, vyčnievajúco žilované, zelenohnedé, náhle zúžené do veľmi krátkeho 2-zubého zobáčika.
Carex hallerianaCarex halleriana
Carex hallerianaCarex halleriana
Ohrozenie a ochrana: Ostrica alpínska je na Slovensku mimoriadne vzácny druh, vyskytujúci sa na jedinej lokalite, čo už samo o sebe predstavuje veľké ohrozenie. Populácia je síce početná, mnoho sto trsov na ploche okolo 0,5 ha, je ohrozená náletom drevín alebo aj neúmyselnými zásahmi pri poľnohospodárskej činnosti na bezprostredne ležiacich poliach. Na Slovensku patrí medzi kriticky ohrozené (CR) a zákonom chránené druhy (§).
Poznámka: Jeden z najvzácnejších druhov slovenskej flóry, nález ďalších populácií nie je vylúčený.
Carex halleriana
Foto: 21. 5. 2010 (Slovensko, Tematínske vrchy).