Čeleď: Cyperaceae Juss. – šáchorovité
Carex humilis
Rozšíření: Roste v jižní, západní a střední Evropě, na Balkánském poloostrově, z východní Evropy přechází areál do Asie, kde zasahuje až po Korejský poloostrov.
Ekologie: Roste na suchých kamenitých stráních, na skalních stepích, v suchých trávnících, také v teplomilných doubravách a na píscích. U nás roste v teplých a suchých oblastech roztroušeně od nížin po pahorkatiny.
Popis: Nízká, pevně trsnatá vytrvalá bylina trávovitého vzhledu dorůstající výšky 5–20 cm s květními lodyhami vždy kratšími než listy. Ty jsou úzké 1–2 mm, žlábkovitě prohnuté, při okrajích osténkaté. Samčí klásek je nejčastěji jeden, vrcholový, s nápadnými prašníky, samičí klásky jsou chudokvěté, se 2–5 květy, pravidelně rozmístěné po celé délce lodyhy v počtu 2–4. Samičí květy mají obvykle tři čnělky. Mošnička je pýřitá, s nezřetelným zobánkem. Kvete od března do dubna.
Ohrožení a ochrana: V České republice je tento druh zařazen v Červeném seznamu mezi taxony vyžadující další pozornost (C4a).
Carex humilisCarex humilis
Carex humilis
Carex humilis
Carex humilis
Fotografováno 1. 3. 2008 (Radim Cibulka: Praha, PP Údolí Kunratického potoka) a 3. 5. 2008 (Alena Jírová: Dunajovické kopce).