Syn.: Carex bipartita All., Carex lagopina Wahlenb., Carex leporina L., nom. utique rej. prop., Carex tripartita All., nom. utique rej. prop., Vignea lachenalii (Schkuhr) Soják – tuřice svišťová
Čeľaď: Cyperaceae Juss. – šáchorovité / šachorovité
Carex lachenalii
Rozšírenie: Carex lachenalii je jeden zo zástupcov čeľade Cyperaceae s bipolárnym rozšírením. Na severnej pologuli patrí medzi druhy s cirkumpolárnym rozšírením, vyskytuje sa v severnej Eurázii a v Severnej Amerike. Súvislejší areál má iba v Európe, kde rastie predovšetkým na severe – na Islande, a v Škandinávii, súvislejší areál má južnejšie v alpskej oblasti. Okrem toho sa vzácne vyskytuje na Britských ostrovoch, v Západných a Južných Karpatoch a v Bulharsku. Z Európy výskyt pokračuje na východ celým severom cez európsku časť Ruska a Sibír až po Kamčatku, v Severnej Amerike sa vyskytuje v dvoch oddelených areál, rastie aj v Grónsku a na Špicbergoch. Na južnej pologuli sa vyskytuje na Novom Zélande.
V Českej republike nerastie. V SR je výskyt obmedzený iba na Západné (vzácne) a Vysoké Tatry, tu je relatívne hojne roztrúsená na vhodných miestach v celom pohorí.
Ekológia: Ostrica Lachenalova je rozšírená na prameniskách, na mokvavých skalách, popri potôčikoch a v snehových výležoviskách, od subalpínskeho do alpínskeho stupňa. Vyžaduje vlhké až mokré, na vápnik chudobné, obvykle rašelinné pôdy. V iných častiach areálu sa vyskytuje aj na rašeliniskách s nízkym obsahom báz. Kvitne v júli až auguste.
Carex lachenalii
Opis: Trváca, riedko trsnatá, trávovozelená rastlina, 10–25 cm vysoká. Podzemok krátky, plazivý s krátkymi výhonkami. Byle priame alebo mierne vystúpavé, štíhle, ± tuhé, tupo 3-hranné, hladké, hore viac menej drsné, na báze listnaté. Listy kratšie ako byľ, široké do 2 mm, ploché, jemne drsné, pošvy hnedé, nerozpadavé, matné. Paklas podlhovastý až vajcovitý, dlhý 1–2 cm, hustý, klasy 3–5, vajcovité, dlhé 7–10 mm, tupé, hustokveté, navzájom sa dotýkajúce, dolný niekedy málo oddialený. Všetky klasy dole s kvetmi samčími, hore samičími, listene zakrpatené, samičie plevy vajcovité, gaštanovohnedé, svetlo úzko obrúbené, zeleno kýlnaté, blizny 2, pamechúriky vajcovité, von vyklenuté, vzpriamené, dolu žltohnedé, na vrchole tmavšie, tenko žilované, zúžené do hladkého, čiarkovitého zobáčika.
Ohrozenie a ochrana: Vďaka svojmu rozšíreniu v horách a málo osídlených oblastiach nie je táto ostrica priamo ohrozená ľudskými aktivitami. Vzhľadom na svoj obmedzený výskyt na Slovensku bola zaradená do Červeného zoznamu v kategórii potencionálne ohrozených druhov (NT). Chráneným druhom je v Rumunsku.
Poznámka: Zaujímavý druh, môžeme ho považovať za zástupcu arktickej flóry v strednej Európe, zrejme glaciálny relikt.
Carex lachenaliiCarex lachenalii
Carex lachenaliiCarex lachenalii
Foto: 4. 9. 2004, 19. 8. 2005 a 8. 9. 2009 (Slovensko, Vysoké Tatry).