Syn.: Carex flava L. subsp. lepidocarpa (Tausch) Godr., Carex flava L. var. brachyrhyncha Nyman
Čeľaď: Cyperaceae Juss. – šáchorovité / šachorovité
Carex lepidocarpa
Rozšírenie: Európsky taxón s centrom rozšírenia v západnej a strednej Európe. Na sever jeho výskyt zasahuje ostrovčekovito do Škandinávie (hojnejšie iba v južnom Švédsku), ďalej sa vyskytuje na Britských ostrovoch, v krajinách Beneluxu, Nemecku, Čechách, v Poľsku v Pobaltí, v Alpách a Západných Karpatoch. Na juhu jeho výskyt zasahuje do hôr Srbska a Chorvátska, vzácne v južných Karpatoch. Smerom na východ hranica rozšírenie nie je presne známa, neprekračuje však Ural. Veľmi ojedinelé výskyty sú známe z Pyrenejského a Balkánskeho polostrova a severnej Afriky (Atlas). V Severnej Amerike (New Foundland a východná Kanada) sa vyskytuje Carex lepidocarpa var. nelmesiana (syn. Carex flava L. var. nelmesiana (Raymond) Boivin).
V Českej republike sa vyskytuje vzácne v Polabí, vo východných Čechách, na Morave iba veľmi vzácne. Na Slovensku pomerne hojne predovšetkým vo vnútrokarpatských kotlinách (Turiec, Liptov, Spiš) a v priľahlých častiach pohorí (Malá a Veľká Fatra, Nízke Tatry).
Ekológia: Vyskytuje sa na slatinných rašeliniskách s vysokým obsahom báz, svojim výskytom indikuje vápnité slatiny, je charakteristickým druhom zväzu Caricion davallianae. Okrem toho sa vyskytuje aj na penovcových prameniskách a popri horských bystrinách vo vápencových oblastiach. Ťažisko výskytu má v podhorskom vegetačnom stupni.
Carex lepidocarpa
Opis: Trváca, riedkotrsnatá rastlina vysoká 20–50 cm. Byľ chabá, v dolnej časti listnatá, tupo 3-hranná, hore drsná. Pošvy dolných listov slamovožlté až svetlohnedé. Čepele listov tuhé, žliabkaté, široké 2–3 mm, trávovozelené. Dolný listeň podobný listu krátky, pošva dlhá, predĺžená až na čepeľ. Súkvetie sa skladá z 2–4 oddialených priamych klasov. Horný, dlhostopkatý je samčí, ostatné klasy prevažne sediace sú samičie. Plevy červenohnedé, so zeleným kýlom, blanito obrúbené. Pamechúriky dlhé (3,5–)4–5 mm, zelenkasté, dlhšie ako plevy, s 2-zubým, 1,5–2 mm dlhým zobáčikom. Kvitne od mája do júna.
Ohrozenie a ochrana: V niektorých častiach areálu, najmä v nižších polohách, druh výrazne redukoval svoje pôvodné rozšírenie – likvidáciou lokalít, odvodňovaním, intenzifikáciou poľnohospodárstva. V horských oblastiach, kde nebola likvidácia biotopov taká rozsiahla, dosiaľ prežíva na pomerne vysokom počte lokalít. Mnohé lokality v súčasnosti ohrozuje sekundárna sukcesia. V ČR patrí medzi silne ohrozené (C2t) a zákonom chránené druhy (§2), na Slovensku medzi potencionálne ohrozené (NT) druhy, nie je zákonom chránená.
Carex lepidocarpaCarex lepidocarpa
Carex lepidocarpa
Foto: 16. 6. 2005 (Slovensko, Turčianska kotlina), 20. 6. 2006 (Popradská kotlina).