Syn.: Carex nitida Host
Čeľaď: Cyperaceae Juss. – šáchorovité / šachorovité
Carex liparocarpos subsp. liparocarpos
Rozšírenie: Ostrica leskoplodá je euroázijský druh vyskytujúci sa od západnej (Španielsko, Francúzsko) cez strednú (Švajčiarsko, Rakúsko, Slovensko, Maďarsko) do južnej a juhovýchodnej (Taliansko, štáty bývalej Juhoslávie, Grécko, Rumunsko a Bulharsko) Európy. Vyskytuje sa v európskej časti Ruska a zasahuje až po Turecko a Irán.
V Českej republike sa nevyskytuje. V SR veľmi vzácne iba na Podunajskej nížine v okolí Čenkova, údaje z Východoslovenskej nížiny sú pochybné. Okrem nominátneho poddruhu, ktorý rastie aj na Slovensku, je opísaný aj poddruh Carex liparocarpos Gaudin subsp. bordzilowskii (V. I. Krecz.) T. V. Egorova. Ten sa vyskytuje v európskej časti Ruska, na Ukrajine (Krym) a v Iráne.
Ekológia: Rastie na stepných stráňach a na pieskoch, vo svetlých lesoch, borinách a na ich okrajoch v nížinách. Nevyhýba sa ani otvoreným, riedko porasteným pieskom. Kvitne v apríli.
Carex liparocarpos subsp. liparocarpos

Carex liparocarpos subsp. liparocarpos

Opis: Trváca, riedko trsnatá rastlina vysoká 10–30 cm. Byľ hladká. Listy široké 1–3 mm, bledozelené, drsné, tuhé, pošvy purpurovohnedé, sieťovito rozpadavé. Súkvetie zložené z 3–4 klasov, samčí klas čiarkovitý, krátko stopkatý alebo viac menej sediaci, samičie klasy 2–3, podlhovasté až guľovité, s 5–15 kvetmi, zblížené, sediace, priame, husté, dolný aj oddialený, na 7–20 mm dlhej stopke. Listene bezčepeľové, krátko pošvaté, pošva dolného listeňa nanajvýš 10 mm dlhá. Samičie plevy okrúhlo vajcovité, tupé, kratšie ako pamechúriky, hrdzavohnedé, blanito obrúbené, blizny 3, pamechúriky odstávajúce, kožovité, široko vajcovité, holé, lesklé, zreteľne žilované, na okraji drsné, náhle zúžené do krátkeho až nezreteľne uťatého alebo vykrojeného zobáčika.
Ohrozenie a ochrana: Na Slovensku vzácny druh, ohrozený sekundárnou sukcesiou – zarastaním lokalít najmä agresívnymi drevinami (agát, pajaseň). Časť výskytu je územne chránená v prírodných rezerváciách. Na Slovensku je druh zaradený medzi kriticky ohrozené (CR), napriek svojej vzácnosti nie je zákonom chránený.
Poznámka: Vzácny druh na Slovensku dosahujúci severnú hranicu rozšírenia.
Carex liparocarpos subsp. liparocarposCarex liparocarpos subsp. liparocarpos
Foto: 11. 5. 2006 (Slovensko, Podunajská nížina) a 13. 5. 2006 (Maďarsko, Kiskunság n. p.).