Syn.: Carex quaternaria Spreng., Carex sibirica Willd. ex Kunth, Carex tenuiflora Hartm. ex Kunth, Leptovignea loliacea (L.) Fedde et J. Schust., Neskiza loliacea (L.) Raf., Vignea loliacea (L.) Rchb.
Čeľaď: Cyperaceae Juss. – šáchorovité / šachorovité
Carex loliacea
Rozšírenie: Druh s rozsiahlym cirkumpolárnym areálom. Ťažisko výskytu je v severnej Európe, kde sa súvislý výskyt rozprestiera vo Švédsku, Fínsku, Pobaltských republikách a malom území európskej časti Ruska. Okrem toho sa vzácnejšie vyskytuje v Nórsku, severovýchodnom Poľsku a riedko roztrúsene v severnom Rusku až po Ural, odkiaľ výskyt pokračuje severnou Áziou až na Kamčatku a do Japonska. V Severnej Amerike sa riedko roztrúsene vyskytuje od Aljašky severnou Kanadou až po oblasť Veľkých severoamerických jazier.
Ekológia: Vyskytuje sa na vrchoviskách a ich okrajoch, v rašelinných lesoch a na brehoch potokov, na kyslých, mokrých pôdach od nížin do hôr, cca do 1000 m n. m. Znáša zatienenie. Populácie sú často málopočetné.
Carex loliacea
Opis: Trváca, riedko trsnatá rastlina vysoká 15–40 cm. Byle tenké, hore zhrubnuté, vyššie ako listy, k zemi ohnuté. Listy svetlozelené, ploché, úzke, chabé, dlhé 5–15 cm a široké iba 1–2 mm, pošvy svetlohnedé. Súkvetie 1–2,5 cm × 4–6 mm, riedke, dvojdomé, zložené z 3–5 viac či menej oddialených guľovitých kláskov s priemerom 2–4 mm, dolné klásky oddialené a spodný často vyrastá z pazuchy 2–8 mm dlhého, tenkého listeňa. Samičie plevy vajcovité, kratšie ako pamechúriky, na vrchole tupé. Pamechúrky svetlozelené alebo svetlohnedé, obvajcovité, 2,5–3,5 × 1,25–1,5 mm, bez zobáčika. Plod je červenohnedá, podlhovasto elipsovitá, lesklá nažka 1,75 × 1 mm. Kvitne od mája do júla.
Ohrozenie a ochrana: V Poľsku, na juhu svojho areálu, patrí medzi vzácne druhy, je tu i zákonom chránená.
Poznámka: Ostrica nezameniteľného vzhľadu.
Carex loliacea
Carex loliacea
Carex loliacea
Foto: 27. 6. 2011 (Poľsko, Augustów).