Syn.: Carex nutans Host
Čeľaď: Cyperaceae Juss. – šáchorovité / šachorovité
Carex melanostachya
Rozšírenie: Euroázijský druh s ťažiskom výskytu v Európe. Tu najmä v strednej a juhovýchodnej časti kontinentu. Vyskytuje sa od Francúzska na západe, ďalej v Nemecku, vzácne v Taliansku, Rakúsku, Českej a Slovenskej republike, v Maďarsku, Rumunsku, Bulharsku, štátoch bývalej Juhoslávie a Grécku. Na východ v Bielorusku a na Ukrajine, odkiaľ výskyt zasahuje do európskej časti Ruska.
V Českej republike sa vyskytuje vzácne v teplejších oblastiach, na južnej Morave a veľmi zriedkavo v stredných Čechách. Na Slovensku v nížinách (hojne napríklad v Podunajsku a na Východoslovenskej nížine) na sever po Nitru.
Ekológia: Vyskytuje sa v údolných a nivných zaplavovaných lúkach, močiaroch, vzácnejšie aj na slatinách. Vyžaduje mokré, zaplavované, výživné, zásadité a hlinité pôdy len v nížinách. Kvitne od mája do júna.
Carex melanostachya

Carex melanostachya

Opis: Trváca, sivozelená, netrsnatá rastlina vysoká 30–50(–100) cm. Podzemok plazivý s dlhými výhonkami. Byle priame, tupo 3-hranné, hladké, len hore drsné, počas kvitnutia často hore ovisnuté. Listy kratšie ako byľ, 2 až 4 mm široké, na okraji nadvinuté, tuhé, hore drsné, pošvy červenohnedé, ± rozpadavé. Súkvetie zložené z 3–5 klasov, horné (niekedy 2) klasy samčie, dolné samičie, oddialené, 10–35 × 5–10 mm, priame, sediace, vajcovité, dolný krátko stopkatý, všetky dlho listenaté, listene bez pošiev, dolný krátko pošvatý a dlhší ako súkvetie. Samičie plevy vajcovito kopijovité, tmavo červenohnedé, žlto kýlnaté, blizny 3, pamechúriky o 1/3 dlhšie ako plevy, vajcovito kužeľovité, 3-hranné, holé, zelenohnedé, postupne zúžené do krátkeho a širokého, hladkého, 2-úkrojkového zobáčika.
Ohrozenie a ochrana: Vzhľadom na biotop, v ktorom má druh optimum, bolo v minulosti zničených veľa lokalít odvodňovaním močiarov, rozorávaním lúk a intenzifikáciou poľnohospodárstva. Mnohé existujúce lokality sú aj v súčasnosti pod silným antropickým tlakom, napriek tomu najmä na východnom Slovensku sa zachoval relatívne vysoký počet lokalít. Viaceré ohrozuje sekundárna sukcesia. V ČR patrí medzi silne ohrozené (C2t) a zákonom chránené druhy (§2), na Slovensku medzi potencionálne ohrozené (NT), nie je zákonom chráneným druhom.
Carex melanostachyaCarex melanostachya
Foto: 17. 5. 2005 a 8. 7. 2009 (Slovensko, Východoslovenská nížina), 10 5. 2010 (Podunajská rovina).