Čeleď: Cyperaceae Juss. – šáchorovité
Carex montana

Carex montana

Rozšíření: Celkové rozšíření je submediteránní, subatlantické a eurasijské. Mimo vlhkých a chladných oblastí rozšířena po celém území České i Slovenské republiky.
Ekologie: Roste ve světlých lesích, v křovinách, na pasekách a na travnatých stráních. Vyhledává především bazické podklady.
Popis: 10–40 cm vysoké, hustě trsnaté rostliny bez výběžků. Světle zelené, matné listy jsou na líci krátce chlupaté a nevydrží přes zimu. Pochvy dolních listů jsou výrazně vínově červené až tmavě červené a tence pruhované. Kvete od března do května. Samičí klásky jsou v počtu 1–2 těsně přitisklé k samčímu klásku a bezpochvý listen je nepřesahuje. Mošničky jsou hustě krátce plstnaté a z velmi krátkého zobánku vyčnívají 3 blizny. Tmavě hnědé až černé, tupé až hrotité a na okraji brvité plevy samičích klásků nemají střední zelené žebro.
Záměny: Nejblíže podobný, ale rašeliništní druh, ostřice kulkonosná (C. pilulifera) se odlišuje hlavně dlouhým listenem přesahujícím květenství a zeleným, v osinku vybíhajícím středním žebrem plev. Další dva podobné druhy se odlišují přítomností krátkých výběžků, C. fritschii má navíc listy delší než lodyhu a C. ericetorum tvoří husté podkovovité trsy. Ostatní případně zaměnitelné druhy s plstnatými mošničkami a zelenými listy (C. umbrosa, C. caryophyllea a C. pediformis) se odlišují přítomností „botky listenu“.
Carex montana
Carex montana
Carex montana
Fotografováno dne 3. 5. 2008 (Alena Jírová: Kamenný vrch u Kurdějova) a 13. 4. 2008 (Radim Cibulka: NPR Koda).