Čeleď: Cyperaceae Juss. – šáchorovité
Carex ornithopoda
Rozšíření: Druh je rozšířen téměř v celé Evropě s výjimkou nejvzdálenějšího severu a jihu. V ČR roste velmi vzácně v Čechách a vzácně na jihovýchodní Moravě.
Ekologie: Roste na křovinatých a travnatých stráních, v pásmu pahorkatin. Doba květu duben až květen.
Popis: Vytrvalá rostlina, která dosahuje výšky 5–15 cm. Roste většinou v malých trsech, lodyhy má přímé až zakřivené. Čepele listů jsou tuhé a ploché, na okrajích drsné. Květenství, které připomíná ptačí pařát, má délku okolo 10 mm, je tvořené 3–5 prstovitě uspořádanými klasy. Vrcholový je přisedlý (se samčími květy), ostatní jsou stopkaté (s 2–6 samičími květy). Mošničky jsou delší než plevy, jsou trojhranné, krátce chlupaté.
Ohrožení a ochrana: Ostřice ptačí nožka je zařazena mezi ohrožené druhy naší květeny (C3), zákonem je chráněna jako silně ohrožená (§2).
Carex ornithopodaCarex ornithopoda
Carex ornithopoda
Fotografováno dne 19. 5. 2007 (Milčice).