Syn.: Carex alpina var. parviflora (Host) Boott, Carex atrata subsp. nigra (Gaudin) Hartm., Carex atrata var. nigra Gaudin, Carex atrata var. parviflora (Host) Beck, Carex nigra All. non (L.) Reichard, nom. illeg., Edritria parviflora (Host) Raf.
České mená: ostřice malokvětá (Dostál 1989)
Slovenské mená: ostrica malokvetá (Dostál-Červenka 1992), ostrica černastá (Marhold-Hindák 1998)
Čeľaď: Cyperaceae Juss. – šáchorovité / šachorovité
Carex parviflora
Rozšírenie: Ostrica černastá je európsky druh vyskytujúci sa od Španielska cez Alpy a Karpaty do pohorí Balkánskeho polostrova. Zo severu Európy je druh udávaný omylom. Vo svojom areáli sa vyskytuje pomerne vzácne od Piemontu po Východné Alpy, zriedkavo v Apeninách, veľmi vzácne v Západných a Južných Karpatoch (Rumunsko). Okrem toho veľmi vzácne v bývalej Juhoslávii a v bulharskom Pirine.
V ČR sa nevyskytuje, v SR vzácne na niekoľkých lokalitách v Západných Tatrách (Červené vrchy).
Ekológia: Na Slovensku ostrica černastá rastie v alpínskych spoločenstvách na kamenistých holiach, na vlhkých sutinách a mokvavých skalách, na miestach s dlho trvajúcou snehovou pokrývkou (záveterné hrany hrebeňov, snehové výležiská), výhradne na vápenci. Vyžaduje skeletnaté, hlinité, vlhké, zásadité pôdy s vyšším podielom humusu v subalpínskom až alpínskom stupni. Kvitne v júli až auguste.
Carex parviflora
Opis: Trváca, trsnatá rastlina vysoká 10–20 cm. Byľ priama, tuhá, hladká alebo hore slabo drsná. Listy kratšie, maximálne také dlhé ako byľ, široké 2–4 mm, ploché, tuhé, dlho končisté pošvy žltohnedé, neskôr purpurovohnedé, lesklé, slabo sieťovito rozpadavé. Vzpriamené súkvetie zložené z 3–4 podlhovasto až guľovito vajcovitých klasov, 5–6 × 3–5 mm, vrcholový na báze so samčími, hore samičími kvetmi, ostatné klasy celé samičie, všetky ± sediace, hlávkovito nakopené, dolný listeň bez pošvy, štetinovitý, odstávajúci, samičie plevy vajcovité, tupé, čiernohnedé, pamechúriky o málo dlhšie ako plevy, vajcovité, (purpurovo)čierne, vzpriamené, na hornom okraji úzko žltozeleno obrúbené, slabo drsné, bezžilové, náhle zúžené do krátkeho zobáčika.
Ohrozenie a ochrana: Vďaka svojmu výskytu viazanom na vysokohorské polohy patrí medzi druhy menej ohrozené priamou ľudskou činnosťou. Niektoré výskyty ohrozuje turistika na frekventovanom hraničnom chodníku. Všetky známe výskyty sa nachádzajú v Tatranskom národnom parku, navyše v NPR Tichá dolina, čím je zabezpečená územná ochrana. Na Slovensku je ostrica černastá zákonom chránený (§), zraniteľný (VU) druh.
Poznámka: Veľmi vzácny druh slovenskej flóry, považovaný za relikt starej horskej flóry alpského pôvodu.
Carex parviflora
Carex parvifloraCarex parviflora
Carex parviflora
Carex parviflora
Foto: 18. 7. 2012 (Slovensko, Západné Tatry).