Syn.: Carex rhizina Blytt ex Lindblom, Carex rhizodes Blytt ex Boott, Carex digitata subsp. digitata var. rhizina (Blytt ex Lindblom) Fiori, Carex pediformis subsp. pediformis var. rhizina (Blytt ex Lindblom) Kük., Carex pediformis subsp. rhizina Holub
Čeľaď: Cyperaceae Juss. – šáchorovité / šachorovité
Carex pediformis rhizodes
Rozšírenie: Druh s kontinentálne-euroázijským areálom, s ťažiskom výskytu v južnej časti Západnej Sibíri, odkiaľ zasahuje cez pohoria Ďalekého východu až po Kamčatku a na sever po Čukotku. V Európe má súvislý výskyt v európskej časti Ruska až po Ural, vzácnejšie v Pobaltí a južnej Škandinávii, v strednej Európe sa vyskytuje v Českom masíve a v Karpatoch.
V Českej republike sa vyskytuje riedko roztrúsene v severných a stredných Čechách, na južnej Morave (Moravský kras, Podyjí) a v Hrubom Jeseníku. Na Slovensku veľmi riedko roztrúsene, vzácne v Strážovských vrchoch, Liptove, na Spiši, Slovenskom raji a na Branisku.
Ekológia: Rastie na skalnatých miestach, v skalných štrbinách, tiesňavách a skeletnatých pôdach, na vlhkých, humóznych, výživných, neutrálnych pôdach od pahorkatín do podhorského stupňa. Kvitne od apríla do júna.
Carex pediformis rhizodes

Carex pediformis rhizodes

Opis: Trváca, voľne trsnatá rastlina vysoká 20–50 cm. Podzemok krátky, plazivý. Byľ priama alebo vystúpavá vyrastajúca zo stredu listovej ružice, aspoň v hornej časti drsná. Listy také dlhé ako byľ, široké 1,5–2 mm, sýtozelené, ploché, slabo drsné. Pošvy červenohnedé, sieťovito rozpadavé. Súkvetie zložené z 3–4 ± zblížených klasov, vrcholový samčí klas jeden, 5–12 × 1–2 mm, kratší alebo taký dlhý ako najvyšší samičí klas, samičie klasy 2–3(–4), úzko podlhovasté, krátko stopkaté, dolný oddialený. Samičie plevy vajcovité až kopijovité, končisté, červenohnedé, lesklé. Pamechúriky 3,5–4 mm, nezreteľne žilkované, zúžené do krátkeho, kužeľovitého zobáčika.
Ohrozenie a ochrana: Druh nie je priamo ohrozený ľudskými aktivitami, pretože sa často vyskytuje na relatívne neprístupných biotopoch. Väčšie nebezpečenstvo predstavuje priama deštrukcia lokalít ťažbou nerastných surovín alebo stavebnou činnosťou. Niektoré populácie sú značne plošne obmedzené s malým počtom jedincov. V oboch štátoch je ostrica zákonom chránená (§3), na Slovensku zraniteľná (VU), v ČR ohrozená (C3).
Poznámka: Fytogeograficky významný druh, výskyty v ČR a SR sú na západnej hranici areálu. V ČR sa vzácne vyskytuje aj poddruh C. pediformis subsp. macroura, uznávaný aj ako samostatný druh C. macroura (ostřice velkonohá).
Carex pediformis rhizodesCarex pediformis rhizodes
Carex pediformis rhizodes
Foto: 14. 5. 2008 (Slovensko, Liptovská kotlina) a 21. 5. 2006 (Spišské kotliny).